Dziś Sejm rozpatrzy poprawki senackie do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Aby zwiększyć atrakcyjność premii oraz zachęcić do korzystania z tej formy wsparcia inwestycji, Senat zaproponował zwolnienie premii termomodernizacyjnej, remontowej oraz kompensacyjnej od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Niższy wskaźnik

Senatorowie chcą, aby do wniosku o przyznanie premii remontowej nie było wymagane oświadczenie banku, iż inwestor nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Senat uznał, że to zbędne wymaganie, gdyż to ten sam bank udziela inwestorowi kredytu.

Senat uważa także, że wsparciem powinny być objęte też budynki plebanii, domów zakonnych oraz klasztorów. Doprecyzowano termin budynku zbiorowego zamieszkania. Senatorowie proponują obniżenie dolnego progu wskaźnika kosztu przedsięwzięcia, umożliwiającego skorzystanie z premii remontowej z 0,15 do 0,05.

Sejm uchwalili ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów 17 października. Nowe przepisy regulują zasady uzyskiwania dopłat z budżetu do remontów i termomodernizacji budynków. Obok istniejącej premii termomodernizacyjnej inwestorzy będą mogli liczyć na premię remontową oraz kompensacyjną. Regulacja zastąpi ustawę z 1998 roku o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. nr 162, poz. 1121 z późn. zm.).

Inwestor będzie mógł przeznaczyć każdy rodzaj premii na spłatę kredytu zaciągniętego na remont lub termomodernizację. Wniosek o przyznanie premii będzie trzeba złożyć do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego.

Także najstarsze budynki

Rząd proponuje obniżenie premii termomodernizacyjnej z 25 proc. do 20 proc. wykorzystanej kwoty kredytu. Nowością jest możliwość dofinansowania z budżetu remontu najstarszych budynków. O przyznanie premii może ubiegać się spółdzielnia mieszkaniowa, TBS, wspólnota mieszkaniowa z większościowym udziałem osób fizycznych oraz osoba fizyczna. Premię remontową będzie można dostać tylko w przypadku remontu budynku sprzed 14 sierpnia 1961 r.