statystyki

Pałka: W poszukiwaniu korupcji sędziów

autor: Sławomir Pałka26.07.2016, 07:29; Aktualizacja: 26.07.2016, 08:40
Zaufania do wymiaru sprawiedliwości nie wolno rujnować nierozsądnymi słowami

Zaufania do wymiaru sprawiedliwości nie wolno rujnować nierozsądnymi słowamiźródło: ShutterStock

Na początek kilka zdań, które muszą paść, choć w zasadzie nie powinny, bo mowa o oczywistości: z korupcją trzeba walczyć. Skorumpowanych trzeba usuwać z zajmowanych stanowisk, pozbawiać pełnionych funkcji, a wreszcie karać. I to surowo.

Reklama


Reklama


Nie może być przyzwolenia na korupcję i tolerancji dla niej. W państwie prawa panuje co do tego dosyć szeroki konsensus, dlatego chyba nie ma potrzeby rozbudowywania uzasadnienia dla powyższych tez.

Po co zabierać więc w tej sprawie głos? Inspiracją stały się coraz liczniejsze w ostatnim czasie wypowiedzi polityków, w tym urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości. Wiele z nich rozwija popularną narrację o skorumpowanym wymiarze sprawiedliwości. Tego rodzaju oskarżenia nie zasługują na odrzucenie a priori. Przeciwnie, wymagają zastanowienia, spojrzenia w siebie. I wyciągnięcia wniosków, jeżeli zarzuty są prawdziwe. Ale też zdecydowanej reakcji, jeżeli prawdziwe nie są. Na marginesie, dla uporządkowania: wymiar sprawiedliwości sprawują sądy (art. 175 konstytucji) i pojęcie to nie obejmuje prokuratury czy policji, które są elementem władzy wykonawczej (na czele prokuratury stoi przecież minister sprawiedliwości – prokurator generalny, zaś policja odpowiada przed prezesem Rady Ministrów i ministrem spraw wewnętrznych).

Zacznijmy od tego, że zapowiedzi zmiany kwalifikacji prawnej czynu korupcyjnego z występku na zbrodnię, co ma wynikać z zaostrzenia kar za tego rodzaju czyny, nie wzbudzają chyba specjalnych emocji. Kontrowersje może budzić jedynie, czy takie zaostrzenie jest racjonalne z punktu widzenia całego systemu kar i innych środków reakcji karnej w Polsce. Czy zachowana zostanie spójność systemu karania, a więc czy rozwiązania tego rodzaju gwarantować będą sprawiedliwość? Czy wreszcie zaostrzenie kar odpowiada na rzeczywistą potrzebę tworzenia nowych narzędzi do walki z korupcją? Jest to jednak kwestia wysoce ocenna i nikt nie może odebrać ustawodawcy prawa do kreowania polityki karnej państwa za pośrednictwem ingerencji w obowiązujące regulacje, jeżeli tylko ustawodawca mieści się w granicach konstytucji i wiążących Polskę norm prawa międzynarodowego. Sędziowie nie są przecież od tworzenia prawa, tylko od jego rozsądnego stosowania.

Zastanowienia wymaga, czy korupcja w wymiarze sprawiedliwości jest problemem systemowym, czy incydentalnym? Znowu zastrzeżenie: z incydentalnymi przypadkami trzeba bezwzględnie walczyć. Ale tylko problemy o charakterze systemowym wymagają rewolucji. Incydenty wymagają jedynie korekty. Czy więc korupcja „zjada”, „niszczy”, „rujnuje” wymiar sprawiedliwości? Czy też jest przykrym, wstydliwym, ale zwalczanym i piętnowanym wyjątkiem? I czy może uogólniające oskarżenia dalece bardziej niszczą wizerunek sądów w społeczeństwie, stwarzając atmosferę oskarżeń bez pokrycia, nieufności, podejrzliwości?

Rozstrzygnięcie sporu między przedstawiającymi sądownictwo w ponurym świetle a broniącymi jego czci możliwe jest chyba tylko w oparciu o dostępne badania, analizy, dane w oderwaniu od prezentowanej niekiedy w mediach populistycznej narracji. Najpierw trzeba spojrzeć na dane dotyczące skazań sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratorskich za korupcję. Dane dotyczące przestępstw z art. 228 kodeksu karnego (sprzedajność pełniącego funkcję publiczną) są dostępne w Ministerstwie Sprawiedliwości i nie zawierają rozróżnienia przypadków przestępstw korupcyjnych z uwagi na to, jaki zawód wykonywała osoba skazana. Dla sędziego jednak skazanie za przestępstwo wiąże się zawsze z postępowaniem dyscyplinarnym. Z informacji dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów mamy jednak pewność, że w odniesieniu do tej grupy zawodowej przypadki stwierdzonej korupcji są sporadyczne, i to na przestrzeni wielu lat. Każdy taki przypadek jest porażką wymiaru sprawiedliwości, ale nie systemowym problemem, który trzeba pilnie rozwiązać.

Być może jednak liczba spraw karnych czy dyscyplinarnych o korupcję w wymiarze sprawiedliwości (których w praktyce nie ma) nie oddaje całej prawdy o tym problemie? Wobec tego spojrzeć wypada, jak obywatele postrzegają problem korupcji w Polsce: czy z ich punktu widzenia, jako klientów sądów, jest to zjawisko dostrzegalne, istotne? Wszystkie badania w tym zakresie obejmują jednak również inne władze, wobec tego spójrzmy szerzej.

The World Justice Project jest niezależną organizacją promującą rządy prawa. Organizacja ta opracowuje m.in. „World Justice Rule of Law Index”, gdzie jednym z czynników wpływających na miejsce kraju w rankingu jest brak korupcji. Jak wypada Polska? Co najmniej dobrze. Ankietowano metodą bezpośredniej rozmowy 1000 respondentów. W 2015 r. zajęliśmy 21. miejsce na 102 analizowane kraje. Jeżeli chodzi o korupcję, byliśmy na 28. miejscu, wyprzedzając takie kraje, jak Włochy, Grecję, Chorwację, Węgry czy Chiny. Zawsze warto mierzyć wysoko i starać się doścignąć najlepsze w tym zestawieniu kraje skandynawskie czy praktycznie wolny od korupcji Singapur, ale od takiej konkluzji daleko do wniosku o tym, że korupcja zjada Polskę. Warto dodać, że w poszczególnych składowych „Indexu” Polska najlepiej wypadła w badaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (15. miejsce na świecie), a system prawa karnego (od postępowania przygotowawczego przez fazę sądową po wykonanie wyroków) oceniony został jako efektywny, zapewniający bezstronność, wolny od korupcji i od niepożądanych wpływów zewnętrznych, chroniący bezstronny proces i prawa podejrzanego. Według metodologii omawianego badania najlepszy wynik, jaki można było osiągnąć w danym obszarze, to 1. Im wynik bliższy 1, tym wskaźnik lepszy (1 więc to całkowity brak korupcji). Jeżeli chodzi o Polskę, sądownictwo uzyskało najlepszą, bliską ideału notę – 0,82, dobrze wypadły policja i wojsko (0,79), znacznie gorzej władza wykonawcza (0,59) i ustawodawcza (0,41). Dobre dane wymiaru sprawiedliwości potwierdzają się w szczegółowych badaniach sądownictwa cywilnego (poziom wskaźnika braku korupcji – 0,79) i karnego (0,76). Na pytanie, na ile korupcja w sądownictwie jest poważnym problemem w miejscu zamieszkania (w konkretnej miejscowości, w której respondent żyje), ankietowani Polacy odpowiedzieli, że nie jest to w ogóle problem (wskazując to zagadnienie na ostatnim miejscu, w kategorii „not very serious”). Większą wagę przywiązujemy do wysokości opłat, niewystarczającego szkolenia sędziów i niewydolnego systemu alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Ankietowani odpowiedzieli, że korupcja w sądzie nie jest powodem, dla którego mieliby unikać sądów (nie jest więc to problem), znów akcentując zbyt wysokie ich zdaniem koszty procesu i długość trwania procedur. Z tego samego badania wynika, że Polacy nie dostrzegają w najmniejszym stopniu problemu korupcji wśród organów postępowania przygotowawczego w sprawach karnych, jak również w postępowaniu sądowym w sprawach karnych.

Problem ewentualnej korupcji w wymiarze sprawiedliwości nie jest też sygnalizowany jako znaczący w „Global Competitiveness Report”, przygotowywanym przez World Economic Forum, gdzie korupcja uwzględniana jest w tzw. pierwszym filarze (instytucje). Jeżeli te dane nie przekonują, spójrzmy na zestawienie Transparency International „Corruption Perceptions Index 2015”. Polska w tym zestawieniu jest 30. na 167 ocenianych krajów i od 2012 r. konsekwentnie poprawia swój wynik.

Co więcej, sądownictwo polskie jest postrzegane przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa (encj.eu) jako jedno z tych z obszaru tzw. nowych demokracji w Europie, w których problem korupcji nie istnieje. Wynika to wprost z badań tej organizacji i wniosek taki jednoznacznie wybrzmiał w trakcie Zgromadzenia Ogólnego ENCJ, które odbyło się na początku czerwca 2016 r. w Warszawie.

Podsumujmy: statystyki ministerstwa, a także dane dostępne m.in. w KRS nie wskazują na znaczącą liczbę przypadków korupcji w wymiarze sprawiedliwości; badania krajowe i zagraniczne (ogólnoeuropejskie i globalne) nie sygnalizują korupcji jako ważkiego problemu w polskim wymiarze sprawiedliwości; organizacje zajmujące się wymiarem sprawiedliwości również, dostrzegając korupcję w sądownictwie innych krajów Europy, widzą Polskę jako wolną od tego problemu. Skąd więc ponawiające się oskarżenia wobec wymiaru sprawiedliwości i czemu służy ten atak? Gdzie weryfikowalne informacje na temat rzekomej korupcji w sądownictwie?

W państwie prawa pozycja władzy sądowniczej opiera się na zaufaniu. To zaufanie musi być wypracowane przez wymiar sprawiedliwości ciężką pracą i osiąganiem dobrych wyników. Zaufania do wymiaru sprawiedliwości nie wolno rujnować przez nieodpowiedzialne wypowiedzi przedstawicieli innych władz, którzy oskarżając sądy, zdają się nie dostrzegać, że percepcja korupcji w ich środowisku jest – jak wskazują badania – znacznie poważniejsza. Skoro zaufanie jest podstawą pozycji sądów, to ten, kto to zaufanie niszczy, niszczy też sądy. Kto zaś niszczy sądy, niszczy państwo prawa, bo raz zabranego zaufania obywateli nie da się łatwo odzyskać. Nawet jeżeli sądownictwo dosięgnie nie reforma, ale rewolucja.

Sławomir Pałka, członek Krajowej Rady Sądownictwa, zastępca rzecznika prasowego KRS

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

 • dsf(2016-07-26 10:35) Odpowiedz 1710

  Lud i tak wie swoje. "Przegrałem sprawę w sądzie, a więc przeciwnik musiał dać w łapę, bo przecież moja prawda jest najmojsza".

 • ktoś@@@(2016-07-26 09:29) Odpowiedz 1213

  To sitwa, rozpleniona na cały kraj - partyjnie, rodzinnie, korporacyjnie...

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • wef(2016-07-26 09:28) Odpowiedz 1210

  bardzo ładny tekst, może choć paru ludzi przejrzy na oczy.

 • s.Magda W.(2016-07-26 11:45) Odpowiedz 119

  Trzeba zawsze pytać i badać, na ile statystyki oddają rzeczywistość ? Jaki mają zakres i przy użyciu jakich narzędzi powstają ? Niech przykładem będzie sprawa przewodniczącego wydziału cywilnego SN, który najpierw w prywatnej korespondencji korygował błędy kasacji, która bez tej korekty zostałaby odrzucona, co już stanowiło poważny delikt dyscyplinarny, a następnie swemu kolesiowi obiecywał przychylność sędziego, który decydować miał o przyjęciu kasacji. To ostatnie choć nie stanowiło korupcji, to było przestępstwem z art.231 kk. Do dnia dzisiejazego temu sędziemu nie spadł głos z głowy.Sprawa została zamieciona pod dywan, zdobiony statystykami i etycznymi frazesami. Jedną z mioteł była Krajowa Rada Sądownictwa, którą sędzia Pałka reprezentuje. Statystyka tego co zamiecione nie uchwyci.

 • doświadczony(2016-07-26 16:22) Odpowiedz 106

  korupcja to nie tylko bezpośrednie przyjmowanie korzyści materialnych, to także kolesiostwo, układy prokurator, adwokat, sędzia, policjant, kurator, psycholog, którzy tworzą układ zamknięty nawzajem się chroniąc, nakręcając sprawy i uwiarygadniając- zwykły człowiek z taką sitwą nie ma szans!

 • zazusssss(2016-07-26 12:44) Odpowiedz 85

  Już sobie wyobrażam zwykłego obywatela idącego z workiem pieniędzy do przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości.Tylko idiota by załatwił tą sprawę w ten sposób.A firma robiąca statystyki nie ma pojęcia o naszych realiach.Niech sobie obejrzą układ zamknięty i wyciągną wnioski , zwykłego robotnika nie stać na takie kwoty łapówek więc problemu nie ma

 • StAAbrA(2016-07-26 23:30) Odpowiedz 43

  No , to ci pomogę : jeśli tzw. sędzia wydaje wyrok korzystny dla bandziora , oszusta i innego złodzieja , np. urzędnika , bankiera , przekręciarza biznesowego , kumpla PO fachu itp. - to jest skorumpowany . Wnioski ? - wszyscy won !

 • Jacek.majewski@onet.com.pl(2016-07-27 08:13) Odpowiedz 42

  Szanowny panie Sławomirze, Jestem prawnikiem i mam na codzień do czynienia z polskim sądownictwem gdzie niestety wyroki zapadają czesto "z sufitu i na prędzej" i niewiele mają wspólnego ze sprawiedliwością. Sprawy przewlekają się, sędziowie nie zarządzają czynności przez kilka lat, by czesto bez ustaleń faktycznych przejść do wyrokowania. Z ewidentną korupcją, czyli przyjęciem korzyści spotkałem sie 2 razy, ale już wcześniejsze przygotowanie i wydrukowanie wyroku przed rozprawą apelacyjną w apelacji warszawskiej jest prawie standardem.....czy to jest korupcja ? Może i nie ale napewno złamanie prawa. Czym jest też sytuacja bliskiej zażyłości prokuratora czy pełnomocnika z sędzią, który wręcz pyta sugerując jak roztrzygać sprawę. nie wiadomo czy doszło do jakiejkolwiek korzyści ale sędzia jest bezwzględnie stronniczy.... to raczej inna patologia - kolesiostwo, układy prokurator, adwokat, sędzia, policjant, kurator, psycholog, tworzą układ zamknięty nawzajem się chroniąc, nakręcając sprawy i uwiarygadniając- zwykły człowiek z taką sitwą nie ma szans, czy szanowny pan tego nie widzi ? A może nie patrzy ?

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama