Federacja Konsumentów nie zgadza się z zarzutami Komisji Europejskiej, która zarzuca polskiemu ustawodawcy zbyt dużą ochronę konsumentów w stosunku do operatorów telekomunikacyjnych.

- Stosunki operator-konsument są w Polsce kreowane pod dyktando przedsiębiorców telekomunikacyjnych - uważa Kamil Pluskwa-Dąbrowski z Rady Krajowej Federacji Konsumentów.

Na rynku telekomunikacyjnym nadal występuje wiele niedogodności dla konsumentów. Dotyczy to na przykład funkcjonowania wzorców umownych, na które klienci nie mają wpływu, czy konieczności związania nawet 36-miesięczną umową z operatorem na dynamicznie i szybko zmieniającym się rynku usług telekomunikacyjnych.

- Z całą pewnością konsumenci nie są chronieni w nadmiernym stopniu, a chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że chronieni być powinni - uważa Kamil Pluskwa-Dąbrowski

Dlatego też nasz ustawodawca zdecydował się rozszerzyć ochronę gwarantowaną przez przepisy dyrektywy, która przewiduje obowiązek powiadomienia klienta o możliwości wypowiedzenia umowy bez konieczności dokonania jakichkolwiek opłat, jeśli nie zgodzi się on z proponowanymi zmianami warunków umowy. Polskie prawo telekomunikacyjne wprowadza obowiązek przekazywania takich informacji także przy każdorazowej zmianie regulaminu świadczenia usług. Obejmuje to więc również zmiany czysto formalne, wynikające z niezależnej od operatora zmiany przepisów prawa albo wpływające na korzyść konsumentów, co zdaniem KE powoduje zachwianie równowagi pomiędzy prawami konsumentów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Problem rozwiąże się po wejściu w życie przepisów przyjętego już przez rząd projektu nowelizacji prawa telekomunikacyjnego. Nowe przepisy uniemożliwiają rozwiązanie umowy przez konsumenta, w przypadku korzystnych zmian w cenniku świadczonych usług. Możliwość odstąpienia od umowy z operatorem będzie wyłączona także wtedy, gdy konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z wejścia w życie nowych przepisów prawa. Z rozwiązania tego cieszą się operatorzy.

- Uprawnienie abonenta do odstąpienia od umowy było nadużywane i zawarte dotychczas w ustawie rozwiązanie nie przystawało do rzeczywistości - tłumaczy Elżbieta Sadowska.

Wojciech Jabczyński, rzecznik Grupy TP, dodaje, że dzięki uzupełnieniu regulaminu o informacje wymagane przez prawo abonent otrzymuje informacje na temat zmian w prawie.

PROJEKTOWANE ZMIANY PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO

Operator będzie miał obowiązek

• dostarczenia regulaminu usług abonentom i innym użytkownikom

• określenia zakresu zmian warunków umowy lub cennika usług

• podania do publicznej wiadomości zmian w umowie lub cenniku

Konsument nie będzie mógł odstąpić od umowy przy zmianie

• umowy lub regulaminu, jeśli wynika to ze zmian przepisów

• cennika, jeśli zmiana nastąpiła na niekorzyść konsumenta