Janusz Wojciechowski został zgłoszony na zarezerwowane dla Polski miejsce przez obecny rząd.

W marcu negatywną opinię o kandydaturze europosła PiS na unijnego audytora wydała komisja ds. kontroli budżetowej.

13 kwietnia także Parlament Europejski w tajnym głosowaniu wyraził takie samo stanowisko.

Rada UE nie musiała jednak uwzględniać opinii europarlamentu na temat poszczególnych kandydatów. I zaakceptowała Wojciechowskiego.

Oprócz Polaka członkami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zostali mianowani: Jan Gregor, Mihails Kozlovs, Samo Jereb i Ladislav Balko (na drugą kadencję) na okres od 7 maja 2016 r. do 6 maja 2022 r. oraz Rimantas Šadžius na okres od 16 czerwca 2016 r. do 15 czerwca 2022 r.

PS