W 2006 roku Krzysztof Koniuszewski na łamach Auto Świat opublikował pięć artykułów dotyczących jakości paliwa na stacjach paliwowych w Polsce. Artykuły zostały sporządzone na podstawie oficjalnego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, który został załączony do artykułów. Raport obejmował badanie oleju napędowego i benzyny. Wśród stacji benzynowych, z których pobrane próbki nie spełniały norm jakościowych paliwa, wskazana została również stacja benzynowa oskarżyciela prywatnego. Jak wynikało z raportu, stwierdzono na niej dobrą jakość oleju napędowego i złą jakość benzyny. Właściciel stacji oskarżył autora artykułu o zniesławienie.

Tobiasz Szychowski

Tobiasz Szychowski

źródło: Materiały Prasowe

Dziennikarz motoryzacyjny Krzysztof Koniuszewski, został prawomocnie skazany przez polskie sądy za przestępstwo zniesławienia.

ETPC, podzielając argumentację podniesioną w skardze, uznał, że skazanie redaktora Koniuszewskiego stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii,przewidzianego w art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i przyznał skarżącemu zadośćuczynienie.

Konrad Orlik

Konrad Orlik

źródło: Materiały Prasowe

ETPC podkreślił, że artykuły zostały przygotowane w uzasadnionym celu społecznym i przysłużyły się debacie publicznej na temat nieuczciwych praktyk prowadzonych przez stacje benzynowe. Trybunał podkreślił, że dziennikarz musi mieć prawo do publikowania i komentowania oficjalnych danych podawanych przez instytucje państwowe, które ma prawo uważać za rzetelne i prawdziwe. W ocenie ETPC sankcje nałożone na autora przez polskie sądy karne, stanowiły ograniczenie wolności prasy w sprawach o istotnym publicznym znaczeniu.

Dziennikarza reprezentowali adwokat Tobiasz Szychowski i adwokat Konrad Orlik z firmy prawniczej Kochański Zięba i Partnerzy.

PS