W części budżetowej dotyczącej sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 5,4 mld zł, natomiast w części dotyczącej prokuratury i służby więziennej - 5,6 mld zł. Jest to wzrost w stosunku do roku bieżącego odpowiednio o 4,8 proc. i 5,5 proc.

Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Mariana Cichosza "projekt przyszłorocznego budżetu pozwala na realizację zadań w sposób minimalny. Do dobrego zrealizowania tych części budżetowych (sądownictwo, prokuratura i zakłady karne) brakuje 91,5 mln zł" - powiedział.

"Należy wyrównać skutki inflacji w wynagrodzeniach urzędników sądowych"

Cichosz zaznaczył, że w ocenie resortu sprawiedliwości należy wyrównać skutki inflacji w wynagrodzeniach urzędników sądowych, na co potrzeba 28,5 mln zł; ponadto 6,7 mln na podwyżkę wynagrodzeń cywilnych pracowników więziennictwa i 17,8 mln zł na pełne zorganizowanie systemu dozoru elektronicznego (wchodzi on we wrześniu 2009 roku, na ten cel zaplanowano ok. 18 mln zł).

Cichosz powiedział, że konieczne jest także zwiększenie liczby funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w więzieniach. Ma to związek z planami oddania nowych miejsc w aresztach i zakładach karnych oraz budową nowego więzienia w Opolu Lubelskim.

Wiceminister przypomniał wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przepis Kodeksu karnego wykonawczego, dopuszczający możliwość odstąpienia od wymaganych 3 m kw. powierzchni na jednego więźnia, jest niekonstytucyjny.