Adw. Dariusz Strzelecki został ponownie wybrany dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Prezesem Sądu Dyscyplinarnego został z kolei adw. Dariusz Olszak,  rzecznikiem dyscyplinarnym - adw. Bartosz Golejewski, a przewodniczącą Komisji Rewizyjnej - adw. Barbara Zwara.

Zmian nie było też na stanowisku dziekana ORA we Wrocławiu. Został nim ponownie adw. Andrzej Grabiński. Prezesem Sądu Dyscyplinarnego wybrano natomiast adw. Tadeusza Lewickiego. Rzecznikiem dyscyplinarnym została adw. Edward Gorzelańczyk, zaś przewodniczącym Komisji Rewizyjnej - adw. Adam Pracławski.

Do nowego rozdania doszło natomiast w ORA w Koszalinie. Dziekanem tamtejszej izby został adw. Ryszard Bochnia. Prezesem Sądu Dyscyplinarnego wybrano z kolei adw. Wojciecha Kaczmarka, rzecznikiem dyscyplinarnym został adw. Wiesław Breliński, a przewodniczącą Komisji Rewizyjnej - adw. Kinga Dagmara Siadlak.

Zmiana dziekana nastąpiła także w Wałbrzychu. Został nim adw. Jerzy Lachowicz. Rzecznikiem Dyscyplinarnym wybrano adw. Marka Olejnika, prezesem Sądu Dyscyplinarnego adw. Wojciecha Studzińskiego, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został adw. Janusz Grodziński.

PS/źródło: adwokatura.pl