Prawnicy kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. reprezentują we wspomnianym postępowaniu upadłościowym grupę wierzycieli posiadających status nabywców lokali mieszkalnych. Obrona praw nabywców była możliwa przede wszystkim dzięki odpowiedniemu skonstruowaniu uchwały w przedmiocie zawarcia układu likwidacyjnego.

PS