W swoim wystąpieniu wyrażają "głębokie zaniepokojenie" działaniami podejmowanymi przez organy władzy ustawodawczej i wykonawczej w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego.

W ich ocenie prowadzą one nie tylko do deprecjonowania autorytetu TK, ale także całego państwa, a także godzą w podstawy jego ustroju. "Stanowią także niebezpieczny precedens nierespektowania norm konstytucyjnych przez najwyższych przedstawicieli państwa, którzy powinni stać na straży konstytucji" - czytamy w uchwale.

Sędziowie piszą też, że ze zdumieniem przysłuchują się wypowiedziom najwyższych decydentów, które deprecjonują orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, oraz podważają autorytet sędziowski, zarzucając sędziom wydawanie wyroków pod naciskiem politycznym. Podkreślają, że takie opinie są nieprawdziwe.

Za niedopuszczalne uważają też publicznie wyrażane stanowiska kwestionujące obowiązek przestrzegania przez organy władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej stanu prawnego stwierdzonego orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego.

Zapewniają jednocześnie, że środowisko sędziowskie nie jest przeciwne zmianom, które mogłyby poprawić funkcjonowanie państwa, jednak - jak podkreślają - nie powinny one polegać na narzucaniu swej woli przez większość parlamentarną, tylko być wprowadzane przy uwzględnieniu szerokiego spectrum opinii, w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym.

W związku z powyższym apelują do przedstawicieli organów władzy państwowej, polityków i wszystkich osób zabierających głos publicznie w sprawach władzy sądowniczej o zachowanie odpowiedzialnej postawy i wstrzemięźliwość w wyrażanych opiniach oraz do wszystkich decydentów o podejmowanie działań jedynie w granicach i na podstawie przepisów prawa.

PS/źródło: Iustitia