AHK Polska jest największą izbą bilateralną w Polsce. Liczy ok. 1000 firm członkowskich.

PS