CDZ będzie doradzała m.in. w zakresie projektowania, opiniowania umów oraz oświadczeń wywołujących skutek prawny. Będzie również zaangażowana w sporządzanie opinii prawnych i analizy prawnej dokumentów,  udział w negocjacjach i rokowaniach z partnerami PGE EO,  opiniowanie normatywnych aktów wewnętrznych PGE EO, prowadzenie spraw przed organami administracji publicznej; oraz zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej.

PS