Funkcję dziekana objął radca prawny Michał Rościszewski, który uzyskał 122 głosy spośród 157. Od 2010 roku pełnił on funkcję wicedziekana w izbie bydgoskiej, a na szczeblu krajowym był i jest członkiem Komitetu Zagranicznego KRRP.

Zgromadzenie wybrało też stałego członka KRRP z tamtejszej izby. Został nim radca prawny Zbigniew Pawlak – dotychczasowy dziekan Rady OIRP.

Bydgoskie zgromadzenie było pierwszym, w trakcie którego dokonano wyboru nowych władz samorządu na kolejną kadencję.

PS/źródło: KRRP