Krytycznie odnoszą się natomiast do skrócenia bieżącej kadencji KRS. W opinii Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych zwrócono uwagę na nieproporcjonalność projektowanej ingerencji w konstytucyjnie ukształtowany system wyłaniania i funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa.

"Tego rodzaju zmiany wyboru członków Rady powinny być, zgodnie z nakazem uwzględnienia zasady kadencyjności organów, przy spełnieniu wymogu zapewnienia zaufania do państwa i prawa, wprowadzone w życie ze skutkami od początku następnej kadencji przeważającej liczby członków Rady (...)" - czytamy w analizie.

Radcowie negatywie oceniają też pomysł przyznania głowie państwa kompetencji do wyboru sędziego spośród kandydatów zgłoszonych przez KRS.

"Powierzenie prezydentowi kompetencji do wyboru sędziego (...) nie znajduje oparcia w przepisach konstytucji oraz narusza zasadę równowagi i odrębności władz" - wskazano w opinii.

PS/źródło: KRRP