statystyki

Święczkowski: Decyzja o odmowie śledztwa ws. nieopublikowania wyroku TK była niezależna

11.05.2016, 13:31; Aktualizacja: 11.05.2016, 13:32
Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga odmówiła w końcu kwietnia wszczęcia śledztwa w sprawie nieopublikowania wyroku TK z 9 marca

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga odmówiła w końcu kwietnia wszczęcia śledztwa w sprawie nieopublikowania wyroku TK z 9 marcaźródło: Wikimedia Commons

Decyzja prokuratora o odmowie wszczęcia śledztwa ws. nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca była podjęta w sposób niezależny, należy ocenić ją jako prawidłową - mówił w środę prokurator krajowy Bogdan Święczkowski podczas posiedzenia sejmowej komisji.

Reklama


Reklama


"Prokurator niezależnie podjął tę decyzję procesową (...) Jeśli chodzi o stanowisko Prokuratury Krajowej, to nie widzimy podstaw do podjęcia jakichkolwiek działań, aby tę decyzję merytoryczną prokuratora zmienić. Stoimy na stanowisku, że decyzja ta jest prawidłowa" - wskazał Święczkowski.

Po ponad godzinnej dyskusji komisji sprawiedliwości i praw człowieka Janusz Sanocki (niezrz.) złożył wniosek formalny o zakończenie posiedzenia. "Wszystko zostało powiedziane (...) trwają obrady plenarne Sejmu, chcielibyśmy posłuchać" - uzasadniał.

Wniosek Sanockiego - mimo protestów posłów PO i Nowoczesnej - został przegłosowany. Poparło go 15 posłów, przeciw było sześciu.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga odmówiła w końcu kwietnia wszczęcia śledztwa w sprawie nieopublikowania wyroku TK z 9 marca. Jak uzasadniła, nie jest ona organem uprawnionym do rozstrzygania sporów o charakterze konstytucyjnym. Kwestię tę prokuratura badała po tym, jak przekazano jej w tej sprawie ponad tysiąc zawiadomień od obywateli.

W związku z tym klub PO jeszcze w kwietniu złożył wniosek o zwołanie posiedzenia sejmowej komisji, na którym szefostwo prokuratury udzieliłoby informacji o decyzji prokuratury ws. zawiadomień dotyczących nieopublikowania wyroku TK. "Podległość polityczna prokuratury, jak widzimy, nie pomaga w rozstrzyganiu takich dylematów" - mówił Robert Kropiwnicki (PO).

W końcu kwietnia praska prokuratura informowała, że w sprawie nie stwierdzono, aby doszło do "narażenia na niebezpieczeństwo dobra społecznego lub interesu jednostki, zwłaszcza o charakterze umyślnym".

Sam brak publikacji wyroku TK - bez zaistnienia jakichkolwiek dodatkowych przesłanek indywidualnych - nie wystarcza, by stwierdzić, że jest to działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego - przypomniała wtedy prokuratura. Niedopełnienie obowiązków polega nie tylko na zaniechaniu ich wykonania, ale także na ich wykonaniu, ale w sposób nieprawidłowy - zaznaczała.

"Sprawa przedmiotowego wyroku Trybunału przynosi dwa sprzeczne stanowiska prawne, reprezentowane przez ekspertów z zakresu prawa konstytucyjnego, a dotyczące kwestii, czy Trybunał Konstytucyjny może orzekać wyłącznie na podstawie Konstytucji z pominięciem obowiązującej ustawy o Trybunale. W tej sytuacji podjęcie każdej decyzji - o publikacji orzeczenia bądź jego odmowie - mogłoby zostać potraktowane jako niedopełnienie obowiązków" - informowano.

"Aby je wykazać, należy jednak dowieść działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego o charakterze, co wymaga podkreślenia, umyślnym. Przyjęcie stanowiska jednej ze stron konstytucyjnego sporu nie może być zaś traktowane jako działanie, które umyślnie narusza publiczny interes, lecz nawet - w subiektywnej ocenie, popartej prawnymi ekspertyzami konstytucjonalistów - może uchodzić za ochronę tego interesu" - oceniała prokuratura.

"Prokuratura nie jest zaś organem uprawnionym do rozstrzygania sporów o charakterze konstytucyjnym" - podkreślała prokuratura.

Wcześniej - w pierwszej połowie kwietnia - portal tvn24.pl podawał m.in., że "prokuratorowi, który chciał wszcząć śledztwo w sprawie braku publikacji wyroku TK, odebrano sprawę i wyrzucono z wydziału".

Jak oświadczył wówczas kierujący Prokuraturą Okręgową Warszawa-Praga prok. Paweł Blachowski, prok. Tomasz Nowicki został przeniesiony do wydziału do spraw przestępczości gospodarczej praskiej prokuratury w celu "wzmocnieniu tego ważnego wydziału, który cierpiał na niedobory kadrowe. Pan prok. Nowicki nie zgłaszał uwag do tej decyzji" - zaznaczył.

"Stanowczo dementuję plotki i nieprawdziwe informacje medialne. Zaprzeczam, aby jakikolwiek prokurator podjął w tej sprawie decyzję o wszczęciu śledztwa. Nie ma takich dokumentów, nie było projektu takiej decyzji merytorycznej" - podkreślił natomiast w środę Święczkowski.

Od kilku miesięcy trwa kryzys wokół TK, który od końca listopada do początku kwietnia nie wydawał innych orzeczeń niż związanych ze sprawami TK. Nie wyznaczał terminów rozpraw, chcąc najpierw zbadać grudniową nowelę ustawy o TK autorstwa PiS. 9 marca 12-osobowy skład TK orzekł, że cała nowela narusza cztery zasady konstytucji. Za niezgodne z konstytucją uznał jej szesnaście zapisów. Według rządu nie był to wyrok i dlatego nie będzie publikowany, podobnie jak kolejne - wydawane z pominięciem grudniowej noweli.

Reklama


Źródło:PAP

Polecane

Reklama

 • Inspektor Pracy(2016-05-12 07:07) Odpowiedz 302

  Konstytucja Prostytucja mawiał Piłsudski ,tyle jest warta co ludzie którzy ją strzegą. - Uzasadnienie Trybunału „ jak i cele reformy emerytalnej (m.in. ujednolicanie wieku emerytalnego) oraz dokumentacja procesu legislacyjnego dowodzą, że emerytury pomostowe miały być rozwiązaniem przejściowym. ..Dlatego osoby, które podejmowały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. i po tej dacie funkcjonowały „w innym otoczeniu prawnym"....dobre ,napawdę --tyle że nie jest to pierwszy raz i zapewne w uniwersalności uzasadnienia nie ostatni kiedy takie niekonstytucyjne twierdzenia wykorzystuje się aby wstecznie POdle okraść ludzi ,ludzi spracowanych czy wykorzystanych których mozna już "olać" Komuniści z Ustawą o dodatku emerytalnym za specjalną służbe wojskową ( wykonanie limitu skoków w warunkach bojowych) po fakcie także odebrali.Czym się więc różnimy szanowny składzie Wykształciuchów ?. No cóż TK zapomniał „inne otoczenie prawne „ że to Ich się również dotyczy—Oni także byli tworzeni w innej rzeczywistości ,studia i prace rozpoczynali „w innej” a poza tym świetny tekst ,zawsze aktualny , za dziesięć ,piętnaście lat będzie można kolejnym obecnie pracującym frajerom powiedzieć „pracowaliście w innej rzeczywistości” więc emerytury macie na śmietniku—nie ma dla Was. !!!--także o tym, że ludzie mieli wiedzieć iż jest to przejściowe przeczytał w gwiazdach (tylko w 2014r bezrobocie spadło ale wg GUS wśród 60 latków wzrosło aż o 8%). ---Stworzyliście w Polsce POlski obóz pracy!Jedna Ustawa POdmostowa i aż 7 złamanych przepisów Konstytucji

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • Na złodzieju czapka gore(2016-05-11 16:13) Odpowiedz 72

  Po co znów tłumaczy. Wiemy, że decyzje prokuratorów są "niezależne" bo inaczej tracą dotychczasowe stanowiska.

 • zlot(2016-05-11 14:16) Odpowiedz 62

  nie zależny jak prokurator!

 • emeryt(2016-05-11 16:33) Odpowiedz 61

  Niech pan nie kpi z obywateli bo to nie są głąby! A co z dwoma pierwszymi prokuratorami? Dopiero trzeci , ten uległy podjął jedynie" trafnnnnnną decyzję" Brawo! Bawcie się dalej w prawo.........................

 • Polak(2016-05-11 15:04) Odpowiedz 52

  Hahahahahahahahahah

 • mmm(2016-05-11 20:04) Odpowiedz 50

  W kinach nowy film japoński "Godzilla żartuje".

 • sd/NIEWOLNO OGŁOSIĆ w Dz. U. WYROKU TK z 9.III.16 (2016-05-11 15:15) Odpowiedz 36

  Według art. 15 ustęp 5 ustawy z dnia 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych [...] NIEDOPUSZCZALNE BYŁO OGŁOSZENIE w DZIENNIKU USTAW WYROKU TK z dnia 9.III.2016 r. .K 47/15, gdyż skład Trybunału wydającego ten wyrok nie był zgodny z ustawą. Wynika to z niżej przytoczonych aktów prawnych i wzmianki w wyroku, że wydało go 12 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a nie 13 jak w tej sprawie wymaga ustawa. Oto owe przepisy prawa: USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym ( j. t. Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r., poz. 293): […] Art. 44. 1. Trybunał orzeka: 1) w pełnym składzie, chyba że ustawa stanowi inaczej; […] 3. Orzekanie w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej 13 sędziów Trybunału. USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890): […] Art. 15. 4. Podstawą do ogłoszenia orzeczenia jest jego odpis w formie dokumentu elektronicznego, który w swojej treści zawiera poświadczenie zgodności z oryginałem […],a także odpis tego orzeczenia w postaci papierowej. 5. W przypadku orzeczenia poświadczenie zgodności z oryginałem, o którym mowa w ust. 4, obejmuje także oznaczenie organu oraz imiona i nazwiska członków składu orzekającego, który wydał i podpisał orzeczenie, a także wzmiankę o zgłoszeniu przez danego sędziego zdania odrębnego, w przypadku jego zgłoszenia. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.: Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Art. 194. 1. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, Art. 197. Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa. Art. 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • Kuba(2016-05-11 17:36) Odpowiedz 33

  Jedna Ustawa POdmostowa i aż 7 złamanych przepisów Konstytucji rP a Oni tego nie widzieli. Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656: --wymieniam : 1. Wsteczne działanie ustawy z 2008 aż na rok 1998, na niekorzyść tak zatrudnionych pracowników – pozbawienie 9 lat pracy zaliczanych do tych warunków.…. 2. ....art 4 pkt4 ustawy..Pozbawienie nawet tych co na rok 1998 spełniali wymóg co najmniej 15 lat pracy w tych warunkach z praw wynikłych z uprzedniego rozporządzenia tylko dlatego, że byli młodsi wiekiem gdyż wg dodatkowo wprowadzonego wstecznego zapisu nie mogli mieć siłą rzecz jeszcze nowego warunku 25 lat pracy w ogóle. Ci którzy odchodzili wcześniej mieli mniej lat pracy w tych warunkach (co na to Konstytucja RP -dyskryminacja ze względu na wiek) … 3. w art 12 wprowadzono niby uczciwą zasadę, że ma się liczyć tylko rzeczywisty czas pracy więc wszelka absencja w tym chorobowa jest odliczana nawet ta która była związana z tymi warunkami (co na to -obowiązek naprawienia szkody ) ,ale to jeszcze nic, ... 4. ..zapomnieli dodać , RPO już się ze mną zgodził i wystąpił o zmianę zapisu, że ponad- ustawowy czas pracy który za komuny i postkomuny był w PRLu nagminny powinien być na odmianę doliczany?...... -dziwne sprawiedliwość -prawda, … 5. .... no i wprowadzono nowe tabele prac w tych warunkach (bez prawa kontroli sądowej zakresu tych wykazów – sąd nie może ich rozszerzać—jakby zjedli wszystkie rozumy ) (też się kłania Konstytucja.!....)... 6. .... ..Okradli też tym samym wszystkich tak wykołowanych z ochrony przed emerytalnej w stosownym do poprzednich lat wieku... 7. .. . mało ...aby otrzeć łzy płaczącym wprowadzono REKOMPENSATY ( czyli faktycznie uznali własne złodziejstwo ) -uznanie. wg wzoru którego całe zespoły matematyków i prawników nie potrafią do dzisiaj w ZUSie poprawnie rozszyfrować. . Dodatkowo... chcesz ją otrzymać ,musisz dożyć tego nowego 67r wieku życia i bez sklerozy w praktyce nie zapomnieć o to złożyć do ZUS wniosek. --tacy bezczelni. …....Na to wszystko Tusk usprawiedliwiając się oznajmił w TV, że musi tych ludzi wstecznie ograbić gdyż nikt za Nich nie płacił za ten przywilej emerytalny wcześniej dodatkowych składek po czym rozpoczął jak „Ćpun wyprzedawać rodowe srebra” czyli budowane właśnie kiedyś przez Nich zakłady pracy. Potem Wam i Im dołożył jeszcze bez konsultacji społecznych i Vacatio legis jeszcze dwa lata do wieku emerytalnego chociaż na odmianę też ogłosił, ” Policji i wojsku nie można zmienić wieku emerytalnego w trakcie gry ,tak się nie godzi-- tylko dla nowo-wstępujących " a co zrobił z robotnikami pracującymi od 15 r zycia zmuszając do 52 lat pracy nie licząc nadgodzin i pracy w szkodliwych. Stwierdził tez ,że jak "będą się Sądzić o to to podniesie koszty sądowe" Jak do tego dodacie ,że „Kogo lekarz nie dopuści na zajmowanym stanowisku (np ze starości lub zdrowia ) do dalszej pracy można zwolnić bez wypowiedzenia z pracy (wyrok SN z 16 grudnia 1999r. sygn .akt I PKN 469/99 )”-- bez renty ani emerytury co już jest grozą-- a wszystko to klepnął ten Wasz dyspozycyjny Trybunał Wykształciuchów na prawie Machiavellego „„PRZYJMOWANIE TAKICH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH, które jego zdaniem będą najlepiej służyły realizacji tych celów politycznych. […] nawet jeżeli można mieć wątpliwości, czy unormowanie to było najlepsze z możliwych . ….... - Uzasadnienie Sądu „ jak i cele reformy emerytalnej (m.in. ujednolicanie wieku emerytalnego) oraz dokumentacja procesu legislacyjnego dowodzą, że emerytury pomostowe miały być rozwiązaniem przejściowym. ..Dlatego osoby, które podejmowały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. i po tej dacie funkcjonowały „w innym otoczeniu prawnym"...... No cóż TK zapomniał „inne otoczenie prawne „ że to Ich się również dotyczy—Oni także byli tworzeni w innej rzeczywistości ,studia i prace rozpoczynali „w innej” a poza tym świetny tekst ,zawsze aktualny , za dziesięć ,piętnaście lat będzie można kolejnym obecnie pracującym frajerom powiedzieć „pracowaliście w innej rzeczywistości” więc emerytury macie na śmietniku—nie ma dla Was. !!!--także o tym, że ludzie mieli wiedzieć iż jest to przejściowe przeczytał w gwiazdach (tylko w 2014r bezrobocie spadło ale wg GUS wśród 60 latków wzrosło aż o 8%). Stworzyliście w Polsce POlski obóz pracy!

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama