Za jej przyjęciem głosowało 401 posłów, przeciw był jeden, nikt nie wstrzymał się do głosu.

Nowela przewiduje, że sąd dyscyplinarny badający kwestię uchylenia immunitetu sędziego będzie podejmował decyzję odnośnie wglądu tego sędziego do dokumentów sprawy. Dotychczas taką decyzję mógł podejmować prokurator.

W listopadzie ubiegłego roku TK za sprzeczną z konstytucją uznał nowelę prawa o sądach, pozwalającą na pozbawienie sędziego immunitetu w 24 godziny, ograniczenie mu przez prokuratora wglądu w akta sprawy i niepytanie Krajowej Rady Sądownictwa o opinię na temat tych zmian.