statystyki

RPO: Wniosek do TK ws. wykorzystania dowodów z kontroli operacyjnej

06.05.2016, 14:38; Aktualizacja: 06.05.2016, 14:38
"Kwestionowane przepisy przywracają arbitralność niejawnych działań władzy publicznej."

"Kwestionowane przepisy przywracają arbitralność niejawnych działań władzy publicznej."

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zaskarżył w Trybunale Konstytucyjnym przepisy uchwalonej w marcu ustawy odwracającej reformę procedury karnej, odnoszące się do zasad wykorzystania dowodów uzyskanych podczas kontroli operacyjnej - poinformowało w piątek biuro RPO.

Reklama


Reklama


"Kwestionowane przepisy przywracają arbitralność niejawnych działań władzy publicznej. Materiały uzyskane w wyniku niejawnej kontroli operacyjnej mogą bowiem zostać wykorzystane przez tę władzę nie tylko do ścigania poważnych przestępstw, opisanych precyzyjnie w prawie, lecz również do ścigania każdego przestępstwa" - wskazał RPO w swym wniosku.

Zaskarżona ustawa wprowadziła m.in. możliwość, by materiał z podsłuchu założonego w jednej sprawie wykorzystać w innej - dla ścigania której podsłuch ten nie był założony, a także by dowody z podsłuchu wykorzystać przeciw osobie pierwotnie nieobjętej podsłuchem. Decydowałby o tym nie - jak wcześniej - sąd, ale prokurator.

"Zakwestionowane we wniosku przepisy Kodeksu postępowania karnego wprowadzają całkowicie nowe zasady wyrażania zgody następczej na wykorzystanie w postępowaniu karnym materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej (podsłuchu) dotyczącego innego przestępstwa lub innej osoby niż objęte sądowym zarządzeniem kontroli" - zaznaczono w komunikacie RPO informującym o złożeniu wniosku.

Odnosząc się do wniosku RPO, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł powiedział PAP, że "w Polsce obowiązuje zasada legalizmu i jeśli doszło do przestępstwa, to należy je ścigać". Jak dodał, zgody następcze (udzielane przez sądy po rozpoczęciu podsłuchu - PAP) zostały wymyślone "jako instrument zapobiegający utracie dowodu, a dziś interpretuje się je jako immunitet na bezkarność". "Istotą problemu jest wymierzanie sprawiedliwości, a nie formułki" - zaznaczył wiceminister.

Zgodnie z zakwestionowanym przez RPO przepisem, "jeżeli w wyniku kontroli operacyjnej (...) uzyskano dowód popełnienia przez osobę, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, innego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego niż przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej lub przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego popełnionego przez inną osobę niż objętą zarządzeniem kontroli operacyjnej, prokurator podejmuje decyzję w przedmiocie wykorzystania tego dowodu w postępowaniu karnym". Z kolei drugi z zakwestionowanych przepisów wprowadził podobne zasady w kwestii kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych.

Jak wskazał RPO, zgodnie z tymi regulacjami "po pierwsze, zgoda następcza może dotyczyć nie tylko przestępstwa, w stosunku do którego można w świetle obowiązującego prawa zarządzić kontrolę operacyjną, lecz każdego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego; po drugie, zgoda następcza nie jest już wyrażana przez sąd, lecz przez prokuratora; po trzecie, wyrażanie zgody następczej przez prokuratora nie jest ograniczone żadnym terminem".

"Zasada rządów prawa zakłada, między innymi, że ingerencja ze strony organów władzy wykonawczej w prawa jednostki powinna być przedmiotem skutecznej kontroli. Kontrola sądowa zapewnia najlepszą gwarancję niezależności, bezstronności oraz stosowania właściwej procedury. Biorąc pod uwagę obecny kształt ustrojowy prokuratury, nie sposób uznać, że korzysta ona w pełni z przymiotu niezależności od władzy wykonawczej" - zaznaczono w komunikacie Rzecznika.

Jak dodał Bodnar, przepisy nie określają także żadnych maksymalnych terminów, w których zdobyte informacje uzyskane w wyniku niejawnej kontroli mogą być wykorzystywane, a w konsekwencji także przechowywane. "Powoduje to, że zarówno służby, jak też prokurator posiadają niczym nieskrępowaną swobodę w tym zakresie" - ocenił RPO.

Jednocześnie - według Rzecznika - przepisy naruszają konstytucyjne prawa do sądu i zamykają drogę sądową dla dochodzenia naruszonych wolności lub praw. "Zasada rządów prawa zakłada, między innymi, iż ingerencja ze strony organów władzy wykonawczej w prawa jednostki powinna być przedmiotem skutecznej kontroli, która w normalnych warunkach powinna być przeprowadzona przynajmniej przez organy sądowe, jako że kontrola sądowa zapewnia najlepszą gwarancję niezależności, bezstronności oraz stosowania właściwej procedury" - głosi wniosek RPO.

"Ponadto zakwestionowane przepisy są wewnętrznie sprzeczne, jeżeli chodzi o realizację prawa do sądu. Niejawna ingerencja służb w prawo do prywatności wymaga zgody sądu, zgoda następcza nie wymaga natomiast udziału sądu, nawet wówczas, gdy następuje zmiana osoby inwigilowanej" - ocenił Bodnar.

Na mocy nowelizacji K.p.k., która weszła w życie w połowie kwietnia, nastąpiło odejście od kontradyktoryjnego procesu karnego i powrót do modelu sprzed reformy wprowadzonej 1 lipca 2015 r. Na sądzie ponownie - jak przed zeszłoroczną reformą - ciąży inicjatywa dowodowa.

W lutym - podczas prac sejmowych nad tymi zmianami - wprowadzono do nowelizacji poprawki zmieniające zasady prowadzenia kontroli operacyjnej. Jak wówczas wskazywała Helsińska Fundacja Praw Człowieka, takie zmiany - jej zdaniem - wykroczyły poza pierwotny zakres projektu.

"Przepis nie wykracza poza zakres projektu, gdyż dotyczy prawa dowodowego, jest w rozdziale K.p.k. dotyczącym prawa dowodowego i mówi tylko o postępowaniu karnym. Te dowody nie mogą być wykorzystane w innym celu, niż postępowanie karne" - tłumaczył wówczas PAP Warchoł. Dodawał, że na przykład w przypadku przeszukania, gdy celem jest znalezienie przez policję narkotyków, a zostaje znaleziona nielegalna broń, nie potrzeba następczej zgody sądu na wykorzystanie takiego dowodu.

Reklama


Źródło:PAP

Polecane

Reklama

  • Inspektor Pracy(2016-05-07 07:39) Odpowiedz 51

    POczytaj Panie RPO i weź się wreszcie za robotę:.............................Jedna Ustawa --co najmniej 7 rażąco złamanych zapisów Konstytucyjnych.Ustawa o Emeryturach POdmostowych.............Dlaczego wykształciuchy tego nie widzieli: .........Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656: --wymieniam :..... 1. Wsteczne działanie ustawy z 2008 aż na rok 1998, na niekorzyść tak zatrudnionych pracowników – pozbawienie z automatu 9 lat pracy zaliczanych do tych warunków.…. 2. ....art 4 pkt4 ustawy..Pozbawienie nawet tych co na rok 1998 spełniali wymóg co najmniej 15 lat pracy w tych warunkach z praw wynikłych z uprzedniego rozporządzenia tylko dlatego, że byli młodsi wiekiem gdyż wg dodatkowo wprowadzonego wstecznego zapisu nie mogli mieć siłą rzecz jeszcze nowego warunku 25 lat pracy w ogóle. Ci którzy odchodzili wcześniej mieli mniej lat pracy w tych warunkach (co na to Konstytucja RP -dyskryminacja ze względu na wiek) … 3. w art 12 wprowadzono niby uczciwą zasadę, że ma się liczyć tylko rzeczywisty czas pracy więc wszelka absencja w tym chorobowa jest odliczana nawet ta która była związana z tymi warunkami (co na to -obowiązek naprawienia szkody ) ,ale to jeszcze nic, ... 4. ..zapomnieli dodać , RPO już się ze mną zgodził i wystąpił o zmianę zapisu, że ponad- ustawowy czas pracy który za komuny i postkomuny był w PRLu nagminny powinien być na odmianę doliczany?...... -dziwne sprawiedliwość -prawda, … 5. .... no i wprowadzono nowe tabele prac w tych warunkach (bez prawa kontroli sądowej zakresu tych wykazów – sąd nie może ich rozszerzać—jakby zjedli wszystkie rozumy ) (też się kłania Konstytucja.!....)... 6. .... ..Okradli też tym samym wszystkich tak wykołowanych z ochrony przed emerytalnej w stosownym do poprzednich lat wieku... 7. .. . mało ...aby otrzeć łzy płaczącym wprowadzono REKOMPENSATY ( czyli faktycznie uznali własne złodziejstwo ) -uznanie. wg wzoru którego całe zespoły matematyków i prawników nie potrafią do dzisiaj w ZUSie poprawnie rozszyfrować. . Dodatkowo... chcesz ją otrzymać ,musisz dożyć tego nowego 67r wieku życia i bez sklerozy w praktyce nie zapomnieć o to złożyć do ZUS wniosek. --tacy bezczelni.

  • krol(2016-05-08 15:18) Odpowiedz 10

    44 razy NIE dla PO!! 1) Afera taśmowa 2) Afera hazardowa 3) Afera wyciągowa 4) Afera stadionowa 5) Afera autostradowa 6) Afera stoczniowa 7) Afera AmberGold 8) Afera Elewarru 9) Afera z informatyzacją MSW 10) Afera z budową gazoportu w Świnoujściu oraz dostawami gazu z Kataru 11) Afera z budową elektrowni atomowej (od 5 lat trwa "wybieranie" jej lokalizacji, a kasa dla zarządów specjalnych spółek leci) 12) Afera z opóźnieniem publikacji przez Rządowe Centrum Legislacji ustawy o rajach podatkowych 13) Grabież Polakom połowy oszczędności emerytalnych zgromadzonych w OFE (153 mld zł) 14) Wydłużenie obowiązku pracy (wieku emerytalnego) o 7 lat u kobiet i 2 lata u mężczyzn 15) Rozrost biurokracji (sto tysięcy nowych etatów) 16) Drastyczny wzrost zadłużenia kraju (z 530 mld zł do blisko 1 bln zł) 17) Podniesienie VAT-u na wszystko 18) Podwyższenie o 1/3 składki rentowej (ZUS) dla przedsiębiorców 19) Zamrożenie na 8 lat kwoty wolnej od podatku, kwot uzyskania przychodu oraz progów podatkowych 20) Podniesienie akcyzy na paliwo 21) Likwidacja ulg podatkowych (budowlana, internetowa) 22) Zmniejszenie o 1/3 zasiłku pogrzebowego 23) Wprowadzenie nowego podatku paliwowego - tzw. opłaty zapasowej 24) Nałożenie na Lasy Państwowe haraczu w postaci podatku od przychodu (a nie dochodu!) 25) Złodziejstwo waloryzacyjne emerytur-przyklepane przez kolesia z TK. 26) Prace nad wprowadzeniem podatku smartfonowego i tabletowego 27) Prace nad wprowadzeniem podatku audiowizualnego 28) Przyjęcie zabójczego dla polskiej gospodarki pakietu klimatycznego 29) Zgoda na wprowadzenie do Polski GMO 30) Przyjęcie ustawy o ograniczeniu dostępu obywateli do informacji publicznej 31) Przyjęcie ustawy o ograniczeniu wolności zgromadzeń 32) Przyjęcie ustawy o "bratniej pomocy" (tzw. ustawa 1066) 33) Spuszczenie w sejmowym klozecie kilku milionów podpisów złożonych pod obywatelskimi inicjatywami referendalno-ustawodawczymi 34) Utajnienie raportu o nieprawidłowościach w ZUS do jakich doszło w latach 2008 - 2013. 35) Próba nocnej zmiany Konstytucji RP, która umożliwiłaby sprzedaż Lasów Państwowych 36) Doprowadzenie do tragicznego stanu publicznej służby zdrowia (czekanie po kilka lat na wizytę u lekarza specjalisty) 37) Podpisanie z Rosją niekorzystnej umowy gazowej (najdroższy gaz w Europie) 38) Blisko 3-letni paraliż legislacyjny w sprawie wydobywania gazu łupkowego 39) Drenaż Funduszu Rezerwy Demograficznej 40) Wyprzedaż majątku narodowego za ponad 65 mld zł (w tym spółek strategicznych takich jak Azoty Tarnów); 41) Ograniczenie potencjału militarnego 42) Brak przemyślanej i suwerennej polityki zagranicznej 43) Wszechobecny nepotyzm i kolesiostwo (tysiące stanowisk opłacanych z publicznej kasy dla platformianych kolesi) 44)Donos na Polskę do Unii czyli skarga na samych siebie!

  • krol(2016-05-08 15:18) Odpowiedz 10

    44 razy NIE dla PO!! 1) Afera taśmowa 2) Afera hazardowa 3) Afera wyciągowa 4) Afera stadionowa 5) Afera autostradowa 6) Afera stoczniowa 7) Afera AmberGold 8) Afera Elewarru 9) Afera z informatyzacją MSW 10) Afera z budową gazoportu w Świnoujściu oraz dostawami gazu z Kataru 11) Afera z budową elektrowni atomowej (od 5 lat trwa "wybieranie" jej lokalizacji, a kasa dla zarządów specjalnych spółek leci) 12) Afera z opóźnieniem publikacji przez Rządowe Centrum Legislacji ustawy o rajach podatkowych 13) Grabież Polakom połowy oszczędności emerytalnych zgromadzonych w OFE (153 mld zł) 14) Wydłużenie obowiązku pracy (wieku emerytalnego) o 7 lat u kobiet i 2 lata u mężczyzn 15) Rozrost biurokracji (sto tysięcy nowych etatów) 16) Drastyczny wzrost zadłużenia kraju (z 530 mld zł do blisko 1 bln zł) 17) Podniesienie VAT-u na wszystko 18) Podwyższenie o 1/3 składki rentowej (ZUS) dla przedsiębiorców 19) Zamrożenie na 8 lat kwoty wolnej od podatku, kwot uzyskania przychodu oraz progów podatkowych 20) Podniesienie akcyzy na paliwo 21) Likwidacja ulg podatkowych (budowlana, internetowa) 22) Zmniejszenie o 1/3 zasiłku pogrzebowego 23) Wprowadzenie nowego podatku paliwowego - tzw. opłaty zapasowej 24) Nałożenie na Lasy Państwowe haraczu w postaci podatku od przychodu (a nie dochodu!) 25) Złodziejstwo waloryzacyjne emerytur-przyklepane przez kolesia z TK. 26) Prace nad wprowadzeniem podatku smartfonowego i tabletowego 27) Prace nad wprowadzeniem podatku audiowizualnego 28) Przyjęcie zabójczego dla polskiej gospodarki pakietu klimatycznego 29) Zgoda na wprowadzenie do Polski GMO 30) Przyjęcie ustawy o ograniczeniu dostępu obywateli do informacji publicznej 31) Przyjęcie ustawy o ograniczeniu wolności zgromadzeń 32) Przyjęcie ustawy o "bratniej pomocy" (tzw. ustawa 1066) 33) Spuszczenie w sejmowym klozecie kilku milionów podpisów złożonych pod obywatelskimi inicjatywami referendalno-ustawodawczymi 34) Utajnienie raportu o nieprawidłowościach w ZUS do jakich doszło w latach 2008 - 2013. 35) Próba nocnej zmiany Konstytucji RP, która umożliwiłaby sprzedaż Lasów Państwowych 36) Doprowadzenie do tragicznego stanu publicznej służby zdrowia (czekanie po kilka lat na wizytę u lekarza specjalisty) 37) Podpisanie z Rosją niekorzystnej umowy gazowej (najdroższy gaz w Europie) 38) Blisko 3-letni paraliż legislacyjny w sprawie wydobywania gazu łupkowego 39) Drenaż Funduszu Rezerwy Demograficznej 40) Wyprzedaż majątku narodowego za ponad 65 mld zł (w tym spółek strategicznych takich jak Azoty Tarnów); 41) Ograniczenie potencjału militarnego 42) Brak przemyślanej i suwerennej polityki zagranicznej 43) Wszechobecny nepotyzm i kolesiostwo (tysiące stanowisk opłacanych z publicznej kasy dla platformianych kolesi) 44)Donos na Polskę do Unii czyli skarga na samych siebie!

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama