Staż realizowany będzie w ramach systemu rotacji stażystów pomiędzy głównymi praktykami kancelarii. Każdy ze stażystów będzie miał okazję pracy ze wszystkimi zespołami i zdobycia praktycznego doświadczenia w ramach m.in. następujących specjalizacji: fuzje i przejęcia, rynki kapitałowe, arbitraż, procesy, prawo korporacyjne, prawo pracy, prawo własności intelektualnej, prawo podatkowe. Po sześciu miesiącach rotacji stażyści dokonają wyboru jednej praktyki, w ramach której rozwijać się będą przez kolejne pół roku stażu.

Oprócz codziennej pracy kancelaria GESSEL będzie kładła nacisk na uzupełnienie rozwoju zawodowego laureatów o szkolenia specjalistyczne, językowe oraz warsztaty umiejętności „miękkich”. Stałą opiekę nad rozwojem laureatów sprawować będą mentorzy – doświadczeni prawnicy kancelarii GESSEL. Mentorzy będą opiekować się stażystami w ramach poszczególnych praktyk w okresie rotacji. Następnie, stażysta dokona wyboru osoby, z którą będzie chciał współpracować przez pozostały okres stażu.

Po zakończeniu stażu kancelaria GESSEL przewiduje kontynuację współpracy z co najmniej trzema osobami. Pozostałe osoby uzyskają wsparcie agencji rekrutacyjnej współpracującej z kancelarią.

Program adresowany jest do osób, które w roku 2016 ukończą studia prawnicze, realizowane w trybie dziennym.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy do 11 kwietnia 2016 r. wypełnić formularz aplikacyjny oraz rozwiązać test, do którego link kandydat otrzyma po rejestracji w systemie, znajdującym się na: www.gessel.pl/kariera/ .

Kancelaria skontaktuje się z wybranymi kandydatami, którzy wezmą udział w dalszych etapach rekrutacji.

PS