„Wsparcie kancelarii jest dla nas bardzo ważne, bo dzięki niemu będziemy mogli pracować w ramach trójkątu: Instytut Allerhanda, stażyści i prowadzący ich liderzy oraz kancelaria. Każda ze stron wnosi zupełnie inne, ale równie ważne postrzeganie różnych obszarów prawa, dzięki czemu problemy dyskutowane na zebraniach advocacy będą konfrontowane z naukowcami, praktykami i zapalonymi do zmiany studentami” – mówi Piotr Płonka, dyrektor wykonawczy IA.

„Postanowiliśmy zaangażować się w projekt Allerhand Advocacy, ponieważ widzimy w nim szansę na wzbogacenie programu studiów prawniczych, wciąż nazbyt oderwanych od praktyki, o przedstawienie prawa i prawnika w działaniu, ukierunkowanym na rozwiązywanie problemów większych zbiorowości i poszczególnych jednostek. Z kolei nam, jako kancelarii, kontakt ze studentami, przy wsparciu Instytutu Allerhanda, podczas monitorowania każdej z trzech władz i wypracowywania metod poprawy jej błędów daje możliwość zrewidowania poglądów na szereg zagadnień i odświeżenia cokolwiek adwokackiego emploi. Jesteśmy przy tym otwarci na kontynuowanie współpracy z wyróżniającymi się stażystami, a także wpieranie Instytutu Allerhanda w innych przejawach swojej aktywności jako niezależnego think tanku.” – tłumaczy zaangażowanie KKPW mec. Rafal Wypiór.

PS