Podczas spotkania dyskutowana będzie problematyka wykorzystania instrumentów z zakresu prawa cywilnego i handlowego w działaniach administracji.

Problematyka ta jest przedmiotem wielopłaszczyznowego zainteresowania w nauce prawa - podkreślają organizatorzy. 

Spotkanie odbędzie się w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie.

PS