statystyki

Pozwolenie na broń. Jakie procedury trzeba przejść?

autor: Hubert Rabiega31.01.2016, 18:00; Aktualizacja: 31.01.2016, 20:46
broń, strzelnica, pozwolenie na broń

Pozwolenie na broń wydaje właściwy komendant wojewódzki policjiźródło: ShutterStock

Pozwolenie na broń wydawane jest tylko do konkretnych celów, np. sportowych. Trzeba przejść badanie lekarskie, psychologiczne i sprawdzian na strzelnicy. Koszt samych opłat za procedurę i badania to ponad 1 000 zł, a najtańsza broń bojowa to wydatek rzędu ok. 500 zł. Popularną ścieżką są pozwolenia na broń do celów sportowych.

Reklama


Reklama


Według zestawienia kanadyjskiego dziennika „National Post” (Gun Nations, 2012) w Polsce na 100 mieszkańców przypada 1,3 egzemplarza broni palnej. Daje nam to 91. lokatę na 102. ujęte w zestawieniu państwa. Najbardziej uzbrojeni są Amerykanie (88,8 szt. na 100 os.), Szwajcarzy (45,7) i Finowie (45,3). Więcej broni od nas posiadają m.in. Norwegowie (31,3), Niemcy (30,3) i Czesi (16,3). Mniej broni mają m.in. Rumuni (0,7), Litwini (0,7) oraz Japończycy (0,6). Polacy zatem - na tle innych państw - bardzo rzadko są posiadaczami broni.

Pójść postrzelać sobie na strzelnicę pod okiem instruktora może każdy i nie wymaga to żadnych pozwoleń. Wystarczy znaleźć w internecie najbliższą strzelnicę i spróbować celności swojego oka. Co innego posiadanie broni w domu, noszenie jej i używanie - to wymaga już pozwolenia. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji pozwolenia na broń wydają komendy wojewódzkie policji w postępowaniach administracyjnych. Warunkiem koniecznym jest, by wnioskodawca nie stanowił zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz by przedstawił ważną przyczynę posiadania broni.

Broń tylko do konkretnych celów

Takich ważnych przyczyn ustawa wymienia osiem, choć mogą być też inne. A zatem pozwolenie na broń można otrzymać do celów:

1) ochrony osobistej
2) ochrony osób i mienia
3) łowieckich
4) sportowych
5) rekonstrukcji historycznych
6) kolekcjonerskich
7) pamiątkowych
8) szkoleniowych

Przy czym, aby otrzymać broń do ochrony osobistej należy wykazać "stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia" - co nie jest łatwe. Dlatego najczęstszą i cieszącą się największą popularnością ścieżką jest ubieganie się o pozwolenie na broń do celów sportowych. Wymaga to członkostwa w klubie strzeleckim i uzyskania tam patentu strzeleckiego oraz licencji strzeleckiej, które uprawniają do ubiegania się o pozwolenie na broń do celów sportowych.

Wniosek do komendy wojewódzkiej policji

Niezależnie, czy osoba występuje o pozwolenie na broń do celów sportowych czy innych - musi złożyć wniosek na formularzu, którego wzór może znaleźć na stronie internetowej odpowiedniej komendy wojewódzkiej policji (zajmują się tym wydziały postępowań administracyjnych). Do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające, że dana osoba może dysponować bronią i nie jest wykluczona z ubiegania się na mocy ustawy. Orzeczenie musi być wydane przez upoważnionego lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. W komendzie wojewódzkiej osobę ubiegającą się o pozwolenie czekają dwie opłaty do uiszczenia: 242 zł za decyzję administracyjną wydającą pozwolenie na broń oraz 17 zł opłaty skarbowej za wydanie jednego zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni.

Badanie lekarskie i psychologiczne

Sposób oceny narządu wzroku

Sposób oceny narządu wzroku

źródło: Materiały Prasowe

Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń są zobowiązane do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym. Badanie lekarskie obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu. Lekarz przeprowadzający to badanie kieruje ponadto na badania psychiatryczne i okulistyczne, a jeżeli uzna to za niezbędne – także na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze.

Z kolei badanie psychologiczne obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis osobowości, z uwzględnieniem zachowań w trudnych sytuacjach i ocenę poziomu dojrzałości społecznej.

Koszt badania lekarskiego i psychologicznego dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń wynosi 400 złotych. Oba badania trzeba powtarzać co 5 lat.

Test i sprawdzian strzelecki

Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez komendę wojewódzką ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna jest testem wiedzy z przepisów ustawy o broni i amunicji oraz wydanych do niej rozporządzeń, a także przepisów kodeksu karnego w zakresie przestępstw związanych z bronią. Pytań jest 10 z trzema możliwymi odpowiedziami (A, B lub C) do zaznaczenia. W przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń do celów sportowych - pytania mogą być zadane ustnie.

Po zdaniu części teoretycznej egzaminowany dopuszczany jest do części praktycznej. W ramach niej sprawdza się:

 • przestrzeganie regulaminu strzelnicy
 • umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności

Następnie przeprowadza się sprawdzian strzelecki, choć nie wykonuje się go w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich czy pamiątkowych oraz w przypadku procedury wydanai pozwolenia na posiadanie kuszy.

Stawka za egzamin w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej lub do celów sportowych wynosi 400 zł. Jeśli dana osoba nie zda egzaminu za pierwszym podejściem przysługuje jej jeden egzamin poprawkowy, który kosztuje połowę stawki za pierwszy egzamin.

Komu pozwolenia na broń się nie wydaje?

Zgodnie z art. 15 ustawy o broni pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:
1) niemającym ukończonych 21 lat (18-latkowie mogą otrzymać pozwolenie na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich)
2) z zaburzeniami psychicznymi lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej
3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego
4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych
5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego
   a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo
      – przeciwko życiu i zdrowiu
      – przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia

Pozwolenie na broń to jedno. Druga sprawa, nie mniej ważna, to sama broń, którą należy zarejestrować oraz nosić i używać tylko w sposób przewidziany w prawie. Koszt zakupu broni np. do obrony osobistej waha się od 500 do nawet 15 000 złotych za egzemplarz - zależnie od gustu, potrzeb i zasobności portfela. Do popularnych należą austriackie Glocki oraz niemieckie Walthery.

Amunicję do broni można nabywać wyłącznie na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni i wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji lub na świadectwie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549 z późn. zm.)

Rozporządzenie ministra zdrowia z 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. 2015 poz. 2210)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz.U. 2000 nr 19 poz. 241 z późn. zm.)

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:gazetaprawna.pl

Polecane

Reklama

 • Wujek88(2016-01-31 21:40) Odpowiedz 1024

  A mafia i bandziory pie...lą pozwolenia... i to niestety uderza w naszą podstawową wolność do obrony własnej.

 • mark(2016-02-01 00:21) Odpowiedz 685

  Najpierw nas rozbrajają, a potem jak się coś pochrzani, to chcą, żebyśmy z szablami na czołgi lecieli. Rządy nas nie chronią. Nie dają żadnej gwarancji bezpieczeństwa. Normalny dorosły człowiek powinien mieć zezwolenie na dowolną broń i bronić się sam w razie potrzeby. p.s. Pozwolenie za 1000 zł to FARSA. Kawałek nikomu niepotrzebnego papieru droższy niż broń. Kolejny sposób na łojenie Polaków na kasę.

 • XXX(2016-02-01 08:31) Odpowiedz 605

  Ten kraj jest chory! Grecy i Europejczycy już mają ten problem. Nie mają czym sie bronić we własnym domu. Na swoim terenie powinienem mieć prawo odstrzelenia kazdego intruza a zwłaszcza imigranta!!!

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • StAAbrA(2016-02-01 13:17) Odpowiedz 350

  Prokuratorów , sędziów i resztę mafii ta ubecka ustawa , która została napisana przez agenturą w celu rozbrojenia Polaków - i uzbrojenia kolaborantów - nie obowiązuje . Mówi to gaMONowi coś ?

 • KRISNORGE(2016-02-01 18:10) Odpowiedz 321

  BĘDĄC W WOJSKU AZ DZIW KAŻDEMU BROŃ DAWALI CZY CHORY CZY ZDROWY NIKT NIKOGO NIE PYTAŁ ANI WYWIADU NIE PRZEPROWADZAŁ I NIE BYŁO ŻADNYCH WYPADKÓW A TU TYLKO O KASĘ CHODZI I O ROZBRAJANIE PAŃSTWA BY W CHWILI ZAGROŻENIA NAWET OSÓB BLISKICH UTRUDNIĆ IM MAKSYMALNIE OTRZYMANIA TEGO POZWOLENIA CHORY JESZCZE TEN KRAJ MUZUŁMANY ZA MIEDZĄ A POLAK SIE NIE LICZY

 • Obywatel JG(2016-02-01 19:08) Odpowiedz 320

  Prawdziwie Polskim Sejmem będzie ten Sejm który przywróci Polakom prawo do powszechnego posiadania broni.Od 1945 roku bolszewia rozbroiła i zniewoliła skutecznie Polaków .Obecne rządy też boją się uzbrojonego narodu.Mamy rok 2016 i nic się nie zmienia.Żyjemy w kraju kolonialnym,policyjnym,gdzie wolność jest teoretyczna i na wet lemingi tego nie wiedzą

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • woś(2016-01-31 20:27) Odpowiedz 294

  strzelanie z broni gazowej,alarmowej do kulochwytu ciekawi mnie tor lotu naboju hukowego

  Pokaż odpowiedzi (2)
 • militaria(2016-01-31 21:02) Odpowiedz 275

  Gratuluje humoru opracowującemu ustawę o broni następny knot nie mający-nic wspólnego z broni nie mówiąc,o przepisach w Uni Europejskiej

 • Papał(2016-01-31 21:36) Odpowiedz 251

  Znając opinię Komendy Głównej Policji broń palna to repliki broni palnej gazowo hukowe,a wkłady hukowe to amunicja do broni palnej,czy w Polsce nie ma fachowców znających się faktycznie na broni

 • Mati(2016-01-31 19:35) Odpowiedz 213

  Czy żołnierze zawodowi również muszą przechodzić wszystkie te procedury egzaminy badania itp?

  Pokaż odpowiedzi (3)
 • we the people(2016-02-01 20:58) Odpowiedz 140

  A wszytkiemu jest winna bolszewicka mafia milicyjna. To ta formacja zbrojna rości sobie prawa o decydowaniu. To im politycy-idioci dali prawo do tego jak i do składania projektów ustaw, zmian w przepisach, opiniowania.

 • Gladius (2016-02-01 20:52) Odpowiedz 90

  Ale komisja we Wrocławiu sama niezna ustawy o broni i amunicji

 • Cześć. ..mki(2016-02-02 22:33) Odpowiedz 40

  Polska to dziki kraj!!! Tutaj siekierą w piwnicy to już zagrożenie!!! Bandzie mają broń bez pozwolenia. ...każdy może taką broń sobie kupić...tylko po co?

 • Adamek(2016-02-02 19:40) Odpowiedz 40

  Nie jest tak zle...nie zabrali nam broni czarnoprochowej.Ja zrezygnowałem z ubiegania sie o pozwolenie na bron sportowa po zakupie c.p szesciostrzałowego karabinka remingtona kal44,swietna bron niezła frajda na strzelnicy,moc takiej broni to ok 1000J,zaraz potym kupiłem potezna strzelbe dwulufke kal 72 kodiak express moc ok 2500J przy nawazce 5gr prochu,dla porównania kałach ma 1800J....Na 300metrowej osi swietna zabawa,potezny huk i siniaki na ramieniu i niepotrzeba zadnego zas....nego pozwolenia,jedyna roznica to szybkostrzelnosc,ale czy oto chodzi na strzelnicy zeby wywalic wiadro amunicji w pół godz?to nie wojna tylko rekreacja i niezmarnowany wolny czas.warto sie zastanowic,ja juz to zrobiłem.

 • Adam(2016-02-12 21:21) Odpowiedz 40

  To najwyższy czas ten stan rzeczy zmienić...

 • Axe(2016-02-05 23:34) Odpowiedz 10

  uczcie się od najlepszych: Opis do kupna taniego używanego pistoletu do 1000zł (P-64, P-83, Mag-98, TT-33, FEG-P9 etc.) Bez zagłębiania się w przepisy, co musimy zrobić: 1. Aby móc ubiegać się o takie pozwolenie musimy mieć darowiznę, lub spadek w którym jest broń palna. Więc wysyłamy brata, ojca, kupla etc. do sklepu z bronią i karzemy mu kupić to co nas interesuje. Płaci za gnata i dostaje fakturę, która potwierdza jego prawo własności broni, ale nie może jej dostać do ręki ponieważ broń ze sklepu można wydać jedynie osobie posiadającej pozwolenie. (tak jak z kupnem samolotu, jak masz smal to kupujesz, tyle że nie możesz latać bo nie masz uprawnień). Koszt: 1000zł + flacha 2. Spisujemy darowiznę (wzory do pobrania internecie), z tego co wiem teraz da się to załatwić bez udziału notariusza. Koszt: 0zł 3. Robimy badania: psycholog, psychiatra, okulista + orzecznik. Koszt: 400zł 4. Idziemy na milicje, składamy wniosek o pozwolenie na broń do celów pamiątkowych. Koszt: 242 zł za wniosek + 17zł za każdą sztukę broni. Czyli w naszym przypadku 259zł Dostajemy termin egzaminu 5. Teoretyczny (Nie ma praktycznego!) egzamin ze znajomości UoBiA. Koszt: 550zł poprawka 200 6. Kupno sejfu na jedną sztukę broni krótkiej w klasie S1 Koszt: 380zł Dojazdy: 100zł W międzyczasie będzie czekanie na przemielenie wszystkiego przez biurokrację (miesiąc-dwa), i wizyta dzielnicowego. O ile nie oblejemy egzaminu to wszystko da się załatwić w 3 miesiące.

 • Dany(2016-02-02 09:50) Odpowiedz 00

  http://prawodobroni.org/index.php/123-3/

 • Dany(2016-02-02 09:48) Odpowiedz 00

  http://trybun.org.pl/2016/02/01/5796/

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama