statystyki

Piotrowski: W sprawie TK nic nie jest jasne

12.01.2016, 15:43; Aktualizacja: 12.01.2016, 16:21

Decyzja Trybunału o umorzeniu postępowania w sprawie dziesięciu sejmowych uchwał nie rozwiązuje sprawy - a komplikuje - tak uważa konstytucjonalista doktor Ryszard Piotrowski.

Reklama


Reklama


Trybunał Konstytucyjny - na niejawnym posiedzeniu 7 stycznia - umorzył postępowanie w sprawie grudniowego wyboru sędziów Trybunału, a także stwierdzenia braku mocy prawnej uchwał Sejmu poprzedniej kadencji o wyborze członków Trybunału.

Gość radiowej Jedynki, zwraca uwagę, że w tej chwili sytuacja została dodatkowo zagmatwana. Gdyby Trybunał stwierdził, że uchwały nie były zgodne z Konstytucją- sytuacja byłaby jasna.

W ocenie konstytucjonalisty, fakt, że przy tej uchwale Trybunał nie był jednomyślny - świadczy jedynie o niezależności sędziów. Nie przywiązuje, aż takiej wagi do zdań odrębnych - to z punku widzenia prawa nie ma znaczenia, a z politycznego być może tak - ocenia doktor Piotrowski. Konstytucjonalista uważa jednak, że takie zachowanie sędziów (zdania odrębne) świadczą o "dobrej kondycji Trybunału i jego autonomii".

O godzinie 16.00 prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński przedstawi uzasadnienie decyzji jaka zapadła na posiedzeniu niejawnym 7 stycznia. Chodzi o sprawę grudniowego wyboru sędziów.

Reklama


Źródło:IAR

Polecane

Reklama

  • S.D.(2016-01-14 17:02) Odpowiedz 00

    POSTANOWIENIE Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7.1.2016 r. sygn. akt U 8/15 UMARZAJĄCE postępowanie z wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności: l) pięciu uchwał Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r.[…] oraz 2) pięciu uchwał Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. […] — z przepisami Konstytucji i ustawy o TK , NIE „KOMPLIKUJE JESZCZE BARDZIEJ KONFLIKTU”, PONIEWAŻ POSTANOWIENIE TO NIE MOŻE ZOSTAĆ OGŁOSZONE w organie urzędowym, a zatem NIE MOŻE WEJŚĆ w ŻYCIE. Według art. 190 ustęp 2 i 3 Konstytucji „[o]rzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt NORMATYWNY był ogłoszony. […] 3. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,”. W uzasadnieniu postanowienia UMARZAJĄCEGO postępowanie Trybunał stwierdził, co następuje: „ I. 4. W piśmie z 22 grudnia 2015 r. stanowisko w sprawie zajął Sejm, wnosząc o umorzenie postępowania na podstawie art. l04 ust. l pkt 2 ustawy o TK, ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. II. 4. 1. […] W konsekwencji, Trybunał Konstytucyjny ustalił, że UCHWAŁY [Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. ] o braku mocy prawnej [uchwał Sejmu z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego – MP z 2015 r. poz. 1131 – 1135] NIE MOGĄ ZOSTAĆ UZNANE ZA AKTY NORMATYWNE. Nie spełniają bowiem ani kryterium formalnego (tj. nie są aktami kwalifikowanymi przez Konstytucję jako źródła prawa), ani kryterium materialnego (tj. nie ustanawiają norm prawnych). Trybunał stwierdził zatem, że postępowanie w niniejszym zakresie podlegało umorzeniu na podstawie art. l 04 ust. l pkt 2 ustawy o TK ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia. 4.2. Dokonując kwalifikacji uchwał [Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. ] o ponownym wyborze [sędziów Trybunału Konstytucyjnego – MP z 2015 r. poz. 1182 – 1186], należało je zaliczyć do kategorii uchwał nieprawotwórczych, przez które Sejm miałby realizować funkcję kreacyjną w odniesieniu do organów władzy publicznej. W konsekwencji, Trybunał Konstytucyjny ustalił, że rozważane uchwały NIE MOGĄ ZOSTAĆ UZNANE ZA AKTY NORMATYWNE. Nie spełniają bowiem ani kryterium formalnego (tj. nie są aktami kwalifikowanymi przez Konstytucję jako źródła prawa), ani kryterium materialnego (tj. nie ustanawiają norm prawnych). Trybunał stwierdził zatem, że również w tym zakresie postępowanie podlegało umorzeniu na podstawie art. l 04 ust. l pkt 2 ustawy o TK ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia.”. Skoro w ocenie Trybunału, wyżej oznaczone uchwały Sejmu nie są aktami normatywnymi, to konsekwencją takiego stanowiska jest niedopuszczalność ogłoszenia postanowienia TK sygn. akt U 8/15 w organie urzędowym. Oznacza to, że wyżej oznaczone uchwały Sejmu, jako nie zakwestionowane przez Trybunał co do ich zgodności z Konstytucją, regulują pod względem prawnym, tak jak to wynika z ich treści, obsadę stanowisk sędziowskich w TK.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama