statystyki

I prezes SN zaskarżyła do TK nowelizację ustawy o Trybunale

30.12.2015, 10:41; Aktualizacja: 30.12.2015, 14:08
Trybunał Konstytucyjny

Nowelizacja autorstwa PiS została uchwalona w ubiegłym tygodniu.źródło: PAP

Według prof. Małgorzaty Gersdorf, której wniosek do TK opublikował w środę SN, dokonana w grudniu przez parlament i podpisana 28 grudnia przez prezydenta tzw. naprawcza nowelizacja ustawy o Trybunale jest sprzeczna m.in. z konstytucyjną zasadą trójpodziału władz.

Reklama


Reklama


Zdaniem Gersdorf, nowelizacja PiS jest także sprzeczna zasadą demokratycznego państwa prawnego "przez to, że tworząc instytucję publiczną w kształcie uniemożliwiającym jej rzetelne i sprawne działanie, naruszają zasady państwa prawnego w zakresie kontroli konstytucyjności sprawowanej przez Trybunał Konstytucyjny oraz zasadę racjonalności ustawodawcy".

Wskazano, że uchwalając ustawę naruszono zasadę odpowiedniej przerwy między trzema czytaniami projektu. Według SN takiej zmianie powinno też towarzyszyć vacatio legis - a nowelizacja go nie przewidziała. Właśnie z tego faktu prof. Gersdorf wyprowadza wniosek, że TK może orzec w sprawie tej skargi na podstawie brzmienia ustawy sprzed nowelizacji.

"Skoro ustawodawca pozbawia Trybunał Konstytucyjny zdolności orzekania o konkretnej ustawie, a mianowicie o ustawie zmieniającej zasadniczo sposób funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, to tego rodzaju działanie nie może korzystać z ochrony w demokratycznym państwie prawnym, ponieważ jest obejściem Konstytucji" - uważa I prezes SN. Jej zdaniem w takim wypadku ustawa nowelizująca nie może korzystać z domniemania zgodności z konstytucją od momentu jej ogłoszenia, "gdyż inaczej obejście Konstytucji byłoby akceptowane w porządku prawnym".

"W tej sytuacji, skoro przepisy Konstytucji (…) stosuje się bezpośrednio, Trybunał Konstytucyjny na podstawie art. 188 Konstytucji może ustalić własną kompetencję do orzekania w przedmiocie ustawy nowelizującej nie na podstawie przepisów tej ustawy, lecz na podstawie przepisów dotychczasowych, niezależnie od tego, że stosowanie przepisów dotychczasowych ustawa nowelizująca wyłącza. Środkiem pozwalającym zapobiec rażącemu naruszeniu art. 8 ust. 1 w związku z art. 188 Konstytucji RP jest rozpoznanie niniejszego wniosku na podstawie przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym według stanu sprzed zmiany przewidzianej w ustawie nowelizującej" - napisała prof. Gersdorf w uzasadnieniu skargi dodając, że "należy uznać za sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego dostosowanie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego do reguł przewidzianych w ustawie, której zgodności z Konstytucją RP Trybunał nie może ocenić zanim ustawa ta wejdzie w życie".

"Trybunał Konstytucyjny jest podstawą demokratycznego państwa prawnego, którego fundamentem stała się zasada nadrzędności Konstytucji. W państwie tym parlament nie ma pozycji nadrzędnej nad innymi organami, z wyjątkiem ściśle określonych wypadków, nie ma także pozycji monopolistycznej w systemie organów państwa. Taka konstrukcja została stworzona m.in. w celu uniknięcia – historycznie znanego – doświadczenia. To doświadczenie to zarówno ryzyko, jak i realne niebezpieczeństwo uproszczonego rozumienia demokracji – głównie, jeśli nie wyłącznie – do wszechwładzy większości parlamentarnej. By uniknąć tego niebezpieczeństwa, został stworzony system demokracji konstytucyjnej" - czytamy w piśmie SN do TK.

I prezes SN wskazuje też, że prace nad ustawą nowelizującą nie przebiegały w warunkach odpowiadających konstytucyjnym i regulaminowym standardom postępowania ustawodawczego, a zwłaszcza postanowieniom preambuły do Konstytucji, w świetle których prawa powinny być oparte "na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot".

"Dokonywanie zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym w niezwykłym pośpiechu, w warunkach chaotycznych polemik, w przekonaniu, że Trybunał zablokuje reformy przygotowane przez rząd wyłoniony w wyniku wyborów parlamentarnych, bez konsultacji z organizacjami pozarządowymi, bez zasięgnięcia opinii ekspertów, jest niezgodne z zasadami tworzenia prawa, które powinny być stosowane w demokratycznym państwie prawnym" - czytamy we wniosku.

Z kolei szefowa KPRM Beata Kempa uważa, że obecnie powinien orzekać nowy skład Trybunału, według reguł, które zakłada grudniowa nowelizacja o Trybunale Konstytucyjnym. Jak podkreśliła, jeżeli sędziowie zdecydują się orzekać na podstawie ustawy sprzed nowelizacji, złamią prawo.

Nowelizacja autorstwa PiS została uchwalona w ubiegłym tygodniu; w poniedziałek podpisał ją prezydent Andrzej Duda i została opublikowana w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że weszła w życie. Stanowi ona m.in., że Trybunał co do zasady ma orzekać w pełnym składzie liczącym co najmniej 13 na 15 sędziów TK. W składzie siedmiu sędziów będą zaś badane m.in. skargi konstytucyjne i pytania prawne sądów. Orzeczenia pełnego składu będą zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak dziś - zwykłą. Ponadto, terminy rozpatrywania wniosków wyznaczane będą w TK według kolejności wpływu.

Nowelizację ustawy o TK zaskarżyła już do Trybunału PO. "Nowelizacja została przyjęta w skandalicznym trybie, przyjęta niezgodnie z jakimikolwiek procedurami parlamentarnymi, ale przede wszystkim z naruszeniem konstytucji" - mówił współautor skargi poseł PO, b. minister sprawiedliwości Borys Budka.

Budka wyraził przekonanie, że "Trybunał Konstytucyjny może na podstawie samej tylko konstytucji, stosując ją bezpośrednio, orzec o niekonstytucyjności tej ustawy". "W naszej ocenie, zgodnie z konstytucją, z literalnym brzmieniem konstytucji, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podlegają tylko konstytucji, dlatego możliwe jest badanie tej złej ustawy według starego trybu, bądź też w oparciu wyłącznie o przepisy konstytucji" - powiedział poseł PO.

"Gdyby nie podzielić tego toku rozumowania, to tak naprawdę już jutro większość sejmowa mogłaby przyjąć ustawę, że najbliższe posiedzenie Trybunału będzie za 10 lat, zero vacatio legis i na 10 lat pożegnalibyśmy się z możliwością orzekania przez Trybunał Konstytucyjny" - mówił Budka.

Reklama


Źródło:PAP

Polecane

Reklama

 • rolnik(2015-12-30 11:13) Odpowiedz 3820

  już nie można słuchać kwiku mafii złodziejskiej odrywanej od koryta, nie ma ważniejszych tematów ??? Wniosek z tego jeden: każde stado świń należy bardzo szybko odrywać od koryta i dobijać aby się nie męczyły i nie kwiczały

  Pokaż odpowiedzi (3)
 • obiektywny(2015-12-30 11:36) Odpowiedz 3313

  A może tak by Pani Prezes złożyła wniosek o postępowanie dla Pana Prezesa Rzeplińskiego, który zapomniał co to jest zasada niezależności sądów i trybunału, niezawisłości sędziowskiej i apolityczności. Może by przejrzała orzecznictwo TK z ostatnich lat i zwróciła uwagę, że prawa i wolności obywatelskie ustąpiły miejsca zasadzie wymyślonej przez TK- stabilności budżetowej-finansów państwa. Na której podstawie ratowano rząd wydając absurdalne orzeczenie, że coś jest konstytucyjne jak się to zrobi jeden raz, bo inaczej nie jest (zawieszenie waloryzacji sędziom, jednorazowa waloryzacja kwotowa dla emerytów itd.). Może by napiętnowała to, że Pan Prezes udzielał porad nieprzewidzianych prawem rządowi i mówił rządzącym jak napisać ustawę, żeby jaj TK nie zakwestionował i potem TK orzekał jej zgodność z konstytucją (np. wystarczy przejrzeć artykuły prasowe z ostatnich lat na ten temat). Może by tak podnieść, że sędzia TK jest od orzekania o zgodności ustaw z Konstytucją, a nie od pisania ustaw bo to jest niedopuszczalne i eliminuje sędziego z orzekania. Takie pomylenie ról powinno skończyć się wydaleniem z TK. To jakby sędzia napisał akt oskarżenia a potem go rozpatrywał. Jakie zdanie może mieć o tym strona przeciwna, gdzie tu bezstronność. Jakie kwalifikacje moralne ma dany sędzia skoro nie chciał się przyznać, że sam pisał projekt ustawy i zmusił go do tego sąd administracyjny? I co z tego,że się wyłączył skoro uczynił to dopiero po tm jak się wydało, że to on pisał i na dodatek nie widzi w tym nic złego. Jak sędzią może być osoba,która wdała się jawnie w spór polityczny i walczy po jednej ze stron, udziela politycznych wywiadów itd. To ostatnie dotyczy także sędziów TK w stanie spoczynku, byłych Prezesów TK, którzy także powinni zachować niezawisłość i apolityczność..

 • robotnica(2015-12-30 11:03) Odpowiedz 3219

  radzę kodowcom i innym waszym zwolennikom, zrezygnujcie z hulanek sylwestrowych pilnujcie! bo my oszołomy rozbierzemy budynek TK cegła po cegle. Problem TK będzie rozwiązany, a co najważniejsze zaoszczędzimy około 700 000 zł, które maja być wydane na luksusową i elegancką rocznicę 30-to lecia, wszystko z naszych podatków. TK jak my, ludzie trzeciej kategorii mamy was szanować?

  Pokaż odpowiedzi (2)
 • wawa(2015-12-30 12:01) Odpowiedz 3111

  chamska bezkarna sądowa mafia gotowa rozpieprzyć kraj byleby im było dobrze. wywalic to i do roboty na kasie w tesko.

 • fopertynakielisc(2015-12-30 13:43) Odpowiedz 289

  Mamy teraz taką samą ustawę o TK jak Niemcy! Ale pisk KODowców :D

 • ela(2015-12-30 12:00) Odpowiedz 269

  Dlaczego nikt nie skarzył,kiedy PO-PSL wybrała na zapas sędziów?

  Pokaż odpowiedzi (2)
 • won pejsy(2015-12-30 12:19) Odpowiedz 2410

  Wartość SN - zerowa. Gdzie byli,kiedy gwiazdor i spółka w konstytucji wyczytywali o OFE ,pracy do śmierci i "waloryzacji kwotowej" ?

 • RP(2015-12-30 12:31) Odpowiedz 2210

  Trybunał będzie decydował o trybunale. To tylko możliwe w tym burdelu. :(

 • Stojek(2015-12-30 12:35) Odpowiedz 208

  komuniści bronią się do końca....

 • REN(2015-12-30 11:49) Odpowiedz 1911

  Autorzy pułapki legislacyjnej przygotowanej dla unieruchomienia Trybunału Konstytucyjnego w oparciu o Art. 197. Konstytucji RP ("Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa"). zapomnieli sprawdzić znaczenie terminu „organizacja”. (Np. wg prof. T. Kotarbińskiego „organizacja to takie współdziałanie części, które przyczynia się do powodzenia całości”. Każdy więc przepis, który uniemożliwia lub utrudnia wypełnianie przez Trybunał jego konstytucyjnej misji (powodzenie całości) jest z definicji sprzeczny z art. 197. Konstytucji, na który powołują się autorzy ustawy rzekomo naprawczej. C.n.u.

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • realista (2015-12-30 13:23) Odpowiedz 1823

  Brawo Pani Prezes! Jest Pani kompetentną , mądrą , konkretną i douczoną prawnie kobietą! Prezydent Duda ,powinien pobierać nauki u Pani a UJ powinien się wstydzić że wypuścił takiego doktoranta. Składam ukłony i chylę czoło za odwagę i prawną uczciwość . Szacunek !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • pel(2015-12-30 13:59) Odpowiedz 137

  A przenieść ten trybunał do Suwałk albo do Rzeszowa . A pardon odciągane świnki od koryta kwiczą i trzymają się łapkami

 • Ted(2015-12-30 11:07) Odpowiedz 1215

  PIS ma siłę z Kamińskim na czele (wszystkie resorty siłowe obsadził swoimi ludżmi) ,więc prawo i Konstytucja nić dla niego nie znaczą.

 • Obiektywny(2015-12-30 12:29) Odpowiedz 1026

  Ale PISLAM-ski fanatyzm zionie z tych wypocin.

 • anty k(2015-12-30 15:00) Odpowiedz 104

  sądowa mafia=zrobiła z siebie cesarzy i faraonów-bezkarnych za nic nie odpowiadających panów życia i śmierci. dosyć teraz ludzie sie za was wezmą ludzkie męty w togach.

 • sa(2015-12-30 14:38) Odpowiedz 74

  No dobrze się ustawili na lata przy POpartychPSL, + przywileje +pensyjki po 22 tys, a ludowi po 36zł/m-c do em.renty i harówka obowiązkowa na nich do 67 lat uzgodniona z TK, że zgodna z Konst. Apanaże , przywileje wyższe od ministrów i dwie sprawy w m-cu ( co Ci panowie robią jaka wydajność pracy), fuchy na boku, dorabianie jak im byłoby jeszcze mało , Jak ktoś 5 srok łapie za ogon to żadnej dobrze nie trzyma i chałturzy. W kraju jest wielkich dużo specjalistów w swojej branży, kilka razy mniej zarabiają, ale nie mają pchaczy partyjnych, taka jest prawda widziana przez lud. Widać się dobrze "zasłużyli rządowi", który aż taką im kasę przypisał, nie tłumaczył, że RP jest biedna i wszyscy z ludu mało zarabiają, nie tak jak na zachodzie. Utrata takich posad POpartychPSL, to dopiero "krzywda" i krzyk, rwetest, a jaka obłuda, widać na odległość!!!!

 • StAAbrA(2015-12-30 15:46) Odpowiedz 64

  Zawsze przychodzi ten czas , że za mafijną opiekę trzeba zapłacić . I nie ma zmiłuj . I obs..ne nazwisko POzostanie . Na wieki , wieków . Howgh .

 • Może ktoś zna odpowiedzi na te pytania(2015-12-30 18:38) Odpowiedz 43

  Jak się komuś daje 20 000 zł pensji i jeszcze gigantyczne przywilej emerytalne - to można oczekiwać, że ten ktoś zakasze rękawy i będzie zasuwał jak mróweczka. A ja mam takie pytanie - JAKIE ZALEGŁOŚCI MA TK W ROZPATRYWANIU SPRAW? ILE TRZEBA CZEKA NA WYDANIE WYROKU? JAK CZĘSTO ZBIERA SIĘ TK W MIESIĄCU?

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • lika(2015-12-30 19:12) Odpowiedz 44

  Trybunał ma rozpatrywać nowelizację o trybunale w/g 'starej " ustawy?Też chcę by moją sprawę w sądzie rozpatrywano w/ starych przepisów prawa,a emeryturę wyliczono w 100% w/g starych zasad i jeszcze będę dyktować jak ma to przeliczenie wyglądać.

 • abc(2015-12-30 21:55) Odpowiedz 33

  Jak tam zwiedzanie Chin przez sędziów TK, co jeszcze zafundowali sobie na koszt podatnika, oni na wycieczki a ty podatniku pracuj za 1500,- miesięcznie

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama