Uporządkowanie sposobu kontrolowania firm przez organy administracji publicznej oraz wprowadzenie jednego okienka, a w przyszłości instytucji tzw. zero okienka - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którym zajmie się dzisiaj rząd. Informacje o przedsiębiorcach mają być zbierane oraz udostępniane w ramach Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Formalności w jednym okienku

Projekt przygotowało Ministerstwo Gospodarki w ramach drugiego etapu wprowadzania zmian do ustawy. Zaproponowało w nim, aby przedsiębiorcy sprawy związane z zarejestrowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej załatwiał jeden urzędnik. Takie procedury obowiązywałyby tylko w okresie przejściowym, kiedy przedsiębiorcy nadal będą ewidencjonowani w gminach. Będą składali tam w formie papierowej lub drogą elektroniczną wniosek rejestracyjny, czyli jeden wniosek o wpis do wszystkich rejestrów: gminy, urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zero okienka

Docelowo sposób rejestracji przekształci się w instytucję - zero okienka. Przedsiębiorca zostanie wówczas zarejestrowany w jednej centralnej ogólnopolskiej ewidencji, zwanej CEIDG, która ma funkcjonować jedynie wirtualnie. Nie będzie składał dokumentów w formie papierowej, lecz wypełni formularz dostępny w internecie. Reszta obowiązków pozostanie w kompetencji administracji publicznej. Formularz może wypełnić nawet przebywając za granicą.

- Ułatwi to i uprości sposób zakładania firm szczególnie przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców - mówi Małgorzata Krzysztoszek z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Uważa też, że uproszczenia powinny być wprowadzone już na początku lat 90. w minionym wieku.

Projekt przewiduje likwidację lokalnych ewidencji na rzecz centralnej prowadzonej w ramach CEIDG. Przedsiębiorca zostanie wpisany do niej po wprowadzeniu jego danych.

Dostęp do informacji za pośrednictwem e-PUAP, którą utworzy minister właściwy do spraw informatyzacji, czyli minister spraw wewnętrznych i administracji.

Duże ułatwienia

Pozytywnie CEIDG oceniają przedsiębiorcy. Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, tłumaczy, że system wprowadza duże ułatwienia, bo obejmuje niezbędne elementy ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, rozszerzając jej swobodę. Jego zdaniem pełne wdrożenie systemu nie będzie jednak możliwe bez stworzenia systemu zachęt dla przedsiębiorców. Muszą oni całkowicie przejść w kontaktach z urzędem na formę elektroniczną w ramach usług świadczonych przez CEIDG.

Natomiast Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, uważa, że wprowadzenie spójnego centralnego rejestru i umożliwienie do niego dostępu wszystkim organom administracyjnym przyczyni się do całkowitego zniesienia obowiązku składania przez przedsiębiorców jakichkolwiek zaświadczeń.