Nowym szefem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości został prof. Roman Trzaskowski, cywilista, dotychczas p.o. dyrektor.

Przebieg konkursu wzbudzał wielkie emocje. Najpoważniejszą kontrkandydatką prof. Trzaskowskiego była prof. Maria Rogacka-Rzewnicka z UW, która zgłaszała zastrzeżenia do procedury konkursowej (m.in. złożyła wniosek o wyłączenie dwóch członków komisji). Odwoływała się także od wyniku konkursu. Bezskutecznie.

IWS to think tank Ministerstwa Sprawiedliwości. Helsińska Fundacja Praw Człowieka w swym raporcie krytycznie oceniła jego działalność, postulując gruntowną reformę jego struktury i funkcjonowania. ©?