Paweł Kuskowski jest prawnikiem, specjalistą ds. compliance, posiadającym praktykę w prowadzeniu globalnych projektów dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz doświadczenie we współpracy z organami nadzoru.

Pracował m.in. w banku RBS (The Royal Bank of Scotland), gdzie kierował międzynarodowymi działaniami w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, oraz w polskim oddziale szwajcarskiego banku UBS jako szef działu compliance i ryzyka operacyjnego.

PS