Mec. Kaczmarczyk był wcześniej prawnikiem w międzynarodowej kancelarii K&L Gates.

EŚ/Mat. pras.