Obie usługi dostępne są na elektronicznej platformie e-CODEX, pod adresem: www.pilot.e-codex.pl. W celu przeprowadzenia postępowań niezbędny jest jedynie dostęp do internetu oraz elektroniczny podpis kwalifikowany.

Usługi są bezpłatne, a ewentualne koszty związane są z opłatami wymaganymi przez poszczególne sądy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

PS