"Ustanowienie takich punktów kontaktowych jest obowiązkowe i powinno umożliwiać wymianę informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do odcisków palców zapisanych w mikroprocesorze dokumentów (paszportów i kart pobytu).

W związku z tym Komisja zwraca się do władz polskich o ustanowienie pojedynczego punktu kontaktowego" - poinformowano w komunikacie.

Władze Polski mają dwa miesiące na zastosowanie się do żądania Komisji Europejskiej. W przeciwnym wypadku KE może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.