Zespół specjalistów z kancelarii SWS wspomagał operatora na całym etapie przygotowania oferty oraz w procesie konsultacji społecznych.

PS