Takie jest sedno stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa przyjętego na posiedzeniu z 8 maja. Rada zaleca też prezesom sądów, aby przy wyrażaniu zgody na występowanie przez sędziów w charakterze wykładowców na szkoleniach, badali, czy tego rodzaju działalność komercyjna "nie osłabi zaufania do bezstronności sędziego albo nie wzbudzi zastrzeżeń co do związków ekonomicznych sędziego z podmiotami prywatnymi".

Zdaniem KRS podobna ostrożność powinna obowiązywać w przypadku przygotowywania przez sędziów opinii prawnych czy uczestniczenia w pracach różnego rodzaju gremiów, np. rad naukowych. "Sędzia powinien zawsze mieć na uwadze, że jego pozycja zawodowa i autorytet pełnionego przez niego urzędu mogą zostać wykorzystane w sposób podważający zaufanie do sądów i sędziów." - podkreśla rada, przypominając jednocześnie, że prowadzenie szkoleń nie może wypływać na wykonywanie obowiązków orzeczniczych.