W 2014 r. przyjęto trzy nowe dyrektywy dotyczące zamówień publicznych i koncesji (2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE). Nie zmieniła się natomiast dyrektywa odwoławcza (2007/66/WE). KE ma zdać Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z tego, jak ona funkcjonuje. Dlatego daje możliwość wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym. Odpowiedzi mogą zdecydować o tym, czy konieczna jest zmiana prawa unijnego w tym zakresie.

Co interesuje KE? Zarówno ogólna ocena naszego systemu środków ochrony prawnej, jak i też bardzo konkretne rozwiązania. Jedno z pytań dotyczy chociażby zakresu odwołań w przetargach o wartości poniżej progów unijnych. Polskie przepisy ograniczają możliwość ich składania tylko do czterech wskazanych wprost decyzji zamawiających (nie można np. zaskarżyć opisu przedmiotu zamówienia czy decyzji o unieważnieniu przetargu).

Konsultacje potrwają do 20 lipca 2015 r. Ankietę można znaleźć pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Remedies2015. Dostępna jest wyłącznie wersja w języku angielskim.