Rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości Patrycja Loose powiedziała natomiast, że kasacja dotyczy postanowienia sądu apelacyjnego zmieniającego postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach. Chodzi o postanowienie wydane w toku postępowania dotyczącego warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego z odbycia reszty kary więzienia.

Uprawnienie do wnoszenia kasacji w sprawach karnych dała ministrowi sprawiedliwości nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 27 listopada 2014 r.

PS/źródło: PAP