Decyzje o wyborze sędziów nie powinny być podejmowane - tak jak to niekiedy zdarzało się w przeszłości - przez parlament w ostatniej chwili, bez stworzenia realnej możliwości przedstawienia kandydatów opinii publicznej i bez zapewnienia szans na dyskusję oraz ocenę proponowanych osób - czytamy w oświadczeniu byłych prezesów TK.

W apelu opublikowanym na łamach Gazety Wyborczej podkreślają, że proces wyboru sędziów nie może być realizowany w atmosferze czysto politycznych debat i opierać się wyłącznie na domniemanych preferencjach politycznych kandydatów. 

W ocenie byłych prezesów TK preselekcja powinna rozpocząć się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, tak aby szeroka opinia publiczna mogła zapoznać się z sylwetkami kandydatów.

Dlatego apelują, aby cały dyskusja w tym przedmiocie  rozpoczęła się w najbliższych miesiącach poprzedzających ostateczny akt głosowania w Sejmie.

PS/źródło: GW