Obecnie mediacja stała się jednym z uznanych sposobów dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Sposobem, który jest tańszy i szybszy od tradycyjnego postępowania sądowego.

Co ważne, stosowanie mediacji pozwala obniżyć poziom stresu i psychicznych niedogodności, jakie nieść może za sobą postępowanie sądowe.

Warto zaznaczyć, że w profesjonalnych centrach mediacji prawdopodobieństwo osiągnięcia ugody wynosi 80% a sama mediacja często trwa 1-2 dni.

Autorzy deklaracji zobowiązali się podejmować w 2015 roku szereg działań kierujących uwagę opinii publicznej i mediów na korzyści wynikające ze stosowania mediacji.

Zamierzają :

- wskazywać pozytywne przykłady przedsiębiorców, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz instytucji stosujących mediacje,

- promować postawy promediacyjne,

-podejmować działania medialne promujące mediacje,

-organizować seminaria i konferencje.

Deklarację podpisali :

Maciej Bobrowicz, dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych (www.cmg.kirp.pl)

Dr Ewa Gmurzyńska Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (www.mediacje.wpia.uw.edu.pl)

Katarzyna Przyłuska-Ciszewska prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (www.centrummediacji.nra.pl)

Roman Rewald, prezes Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan (www.konfederacjalewiatan.pl/mediacje)

Dr Ewelina Stobiecka Międzynarodowe Centrum Mediacji (www.mcm.org.pl)

Patronat medialny nad ,,Rokiem Mediacji Gospodarczej" objęły ,,Dziennik Gazeta Prawna” i Prawnik.pl.