Jako senior associate będzie doradzał międzynarodowym oraz polskim podmiotom w zakresie m.in. publicznych i prywatnych transakcji M&A, debiutów giełdowych oraz spraw korporacyjnych.