Odmawiając dostępu do dokumentów instytucje zbyt często powołują się na sytuację wyjątkową i traktują to jako powszechną zasadę - twierdzą eurodeputowani.

Rezolucja jest odpowiedzią na liczne skargi składane przez obywateli. Zwraca uwagę na nieprawidłowe klasyfikowanie dokumentów, mające usprawiedliwiać prowadzenie obrad przy drzwiach zamkniętych. W celu uzdrowienia sytuacji Parlament Europejski postuluje, aby nadzór nad klasyfikacją oraz wnioskami o utajnienie obrad został powierzony niezależnemu organowi.

Posłowie zalecili opracowanie szybkiej i prostej procedury odwoławczej dla osób, którym odmówiono wglądu do źródłowych materiałów. Ponadto wszystkie instytucje Unii mają wskazać urzędnika odpowiedzialnego za przejrzystość. Dokumenty powinny być dostępne w witrynach internetowych, co - zdaniem posłów - pomoże uniknąć niepotrzebnych sporów, kosztownych zarówno dla instytucji, jak i dla obywateli.