W uroczystości udział wziął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Wojciech Hajduk oraz Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości – Waldemar Szmidt.

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego powołani zostali:

sędziowie Wojewódzkich Sądów Administracyjnych

1. Jarosław SZARO
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Rzeszowie

2. Elżbieta WOŹNIAK
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Szczecinie

sędziowie Sądów Okręgowych

1. Tomasz ADAMSKI
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

2. Edyta DOLIŃSKA - KRYŚ
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

3. Andrzej JABŁOŃSKI
Sąd Okręgowy w Opolu

4. Artur KOSMALA
Sąd Okręgowy we Wrocławiu

5. Marzena ŁABUŃ
Sąd Okręgowy w Szczecinie

6. Stanisław OLCHOWY
Sąd Okręgowy w Radomiu

7. Adriana ORZECHOWSKA
Sąd Okręgowy w Radomiu

8. Dominika ROMANOWSKA
Sąd Okręgowy we Wrocławiu

9. Marta URBAŃSKA
Sąd Okręgowy w Gdańsku

10. Katarzyna WRĘCZYCKA
Sąd Okręgowy we Wrocławiu

11. Hanna WUJKOWSKA
Sąd Okręgowy we Włocławku

sędziowie Sądów Rejonowych

1. Anna BLICHARSKA
Sąd Rejonowy w Słupsku

2. Katarzyna GRZEGORCZYK
Sąd Rejonowy w Przasnyszu

3. Michał KRASOWSKI
Sąd Rejonowy w Puławach

4. Magdalena LIJEWSKA
Sąd Rejonowy w Szamotułach

5. Aleksandra LITWIN - GÓRZYŃSKA
Sąd Rejonowy w Płońsku

6. Anna MATUSZAK
Sąd Rejonowy w Szamotułach

7. Kamila PAWLIK – PIOTROWSKA
Sąd Rejonowy w Lesznie

8. Katarzyna SOBCZYK
Sąd Rejonowy w Chełmie

9. Michał SZKUTA
Sąd Rejonowy w Pile