Każdy z mieszkańców UE sam decydowałby, czy chce go dla siebie wyrobić. Taki dokument ułatwiłby życie zwłaszcza osobom, które często zmieniają miejsca pobytu, gdyż byłby w pełni uznawany we wszystkich państwach.

Nowe przepisy mają też lepiej chronić konsumentów. KE proponuje ułatwienia w rozwiązywaniu sporów transgranicznych, zwłaszcza tych na mniejsze kwoty i dokonywanych przez internet. Specjalna procedura w sprawie drobnych roszczeń ma umożliwić klientom szybki zwrot pieniędzy.

Wzmocnione mają też zostać prawa procesowe najsłabszych, zwłaszcza dzieci, w sytuacji gdy są podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstwa. KE zależy również na wspomaganiu procesów demokratycznych. Polsce wytknięto m.in., że nasze prawo nie pozwala obywatelom innych krajów członkowskich przynależeć do partii politycznych.

Wśród propozycji znalazły się też rozwiązania bardzo praktyczne, jak np. uznawanie badań technicznych pojazdów w całej UE.