Dokument ten wydawany jest podczas kwalifikacji wojskowej wszystkim osobom objętym ewidencją wojskową.

W dokumencie tym wpisuje się wiele danych dotyczących powszechnego obowiązku obrony, w tym m.in. adnotacje o: kwalifikacji wojskowej, posiadanej kategorii zdrowia, stosunku do służby wojskowej, odbytych ćwiczeniach wojskowych w rezerwie, rodzaju przeznaczenia żołnierza rezerwy na wypadek ogłoszenia mobilizacji i wybuchu wojny, a także przydziale mobilizacyjnym.

W książeczce wojskowej dokonuje się również adnotacji o nadanych przydziałach kryzysowych żołnierzy rezerwy, z którymi wojskowy komendant uzupełnień podpisał umowę na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

W kontekście profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP należy podkreślić, że proces ten w żadnym stopniu nie spowodował likwidacji czy też zawieszenia powszechnego obowiązku obrony, a dokumenty wydawane są cały czas w trakcie kwalifikacji wojskowej.

Wszystkie wydane do tej pory książeczki wojskowe zachowują swoją ważność i nie będą wycofywane w związku z likwidacją obowiązku meldunkowego (od stycznia 2013 r. okazanie książeczki wojskowej nie będzie wymagane przy zameldowaniu – red.).

W wielu przypadkach posiadanie książeczki wojskowej ma również charakter sentymentalny i niejednokrotnie jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbywaną kiedyś służbę wojskową.