Pretekstem był wywiad z gen. Jackiem Włodarskim, szefem SW, opublikowany na łamach DGP.

W rozmowie gen. Włodarski mówi m.in., że „pomimo wielu przeprowadzonych przez RPO kontroli w 2011 r., w żadnym z przypadków rzecznik nie złożył zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego.”

W piśmie do ministra sprawiedliwości prof. Lipowicz odpiera ten zarzut i wskazuje, że „rzecznik praw obywatelskich każdorazowo przesyła do właściwej prokuratury skargi osadzonych na pobicie ich przez funkcjonariuszy SW w czasie stosowania środków przymusu bezpośredniego.”

Jednocześnie przypomina, że RPO nie ma kompetencji organu ścigania, które uprawniałyby go do identyfikowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa.

Prof. Lipowicz podkreśla, że ustalenia w przedmiocie ustalenia stosowania przez SW środków przymusu bezpośredniego opierają się na wywiadach z funkcjonariuszami i pracownikami SW oraz osadzonymi.

Ponadto zanim RPO skierowała wystąpienie w opisywanej sprawie, w biurze rzecznika dokonano szczegółowej analizy dokumentacji oraz nagrań obrazu i dźwięku przez urządzenia rejestrujące pobyt osadzonych w celi zabezpieczającej.