Takie dodatkowe uprawnienie przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Obecnie wyłącznie poruszający się pieszo strażnik miejski ma prawo zatrzymywać łamiące przepisy dorgowe pojazdy. Dotyczy to kierowców, którzy nie stosują się do zakazu ruchu w obu kierunkach lub naruszają zakaz zatrzymywania i postoju. Funcjonariusze mogą też kontrolować osoby naruszające przepisy o ruchu rowerów i motorowerów.

– Obecnie zdarzają się absurdalne sytuacje. Strażnik miejski w oznakowanym pojeździe nie ma prawa zatrzymać osoby na skuterze, która jedzie bez kasku. Aby skontrolować taką osobę, musi ją wyprzedzić i zdążyć wyjść z pojazdu, by dać jej sygnał do zatrzymania – czytamy w przygotowanym przez MSWiA uzasadnieniu do projektu.

Resort podkreśla, że zmiana przepisów nie oznacza, że strażnicy będą mogli jechać na sygnale po to, by zatrzymać inny pojazd. Ustawa – Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że taką możliwość ma jedynie policja, a nie straż miejska.

Etap legislacyjny: Projekt