Główne grzechy przewoźników to niezadowalająca czystość toalet, brak środków higieny, brak ogrzewania, gaśnic i młotków bezpieczeństwa. Zdarzało się także, że nie działały blokady przy drzwiach. Takie są wyniki kontroli przeprowadzonych 20 października przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Sprawdzono wówczas kilkadziesiąt pociągów Twoich Linii Kolejowych (TLK) należących do PKP Intercity SA oraz Regio, InterRegio i Regio Express należących do spółki Przewozy Regionalne.

– We wszystkich kontrolowanych przez nas aspektach podróży inspektorzy stwierdzili uchybienia – informuje Krzysztof Jaroszyński, prezes UTK.

Przyznaje, że dotąd wydawał przewoźnikom jedynie zalecenia i wskazywał, co należy poprawić. Teraz jednak prezes UTK stawia ultimatum: albo przewoźnicy zastosują się do jego zaleceń i zaczną dbać o odpowiedni komfort podróży, albo będą musieli płacić wysokie kary finansowe.

– Nie może być tak, że przewoźnik nie likwiduje uchybień i przez całą zimę przewozi pasażerów w nieogrzewanym wagonie – podaje przykład Krzysztof Jaroszyński.

Zapowiada także, że zajmie się sytuacją niepełnosprawnych podróżnych. Wczoraj w UTK odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. osób z niepełnosprawnością. Jego prace mają ułatwić takim osobom korzystanie z kolei.

– Chcemy otworzyć się na potrzeby osób niepełnosprawnych. Pomogą nam w tym przedstawiciele tych środowisk. Oni wiedzą najlepiej, co im przeszkadza w podróżowaniu koleją i jak to zmienić – mówi Krzysztof Jaroszyński.

Dzięki pracom zespołu będzie wiadomo na przykład, które dworce czy tabory wymagają inwestycji ułatwiających osobom niepełnosprawnym dostęp do nich.

W UTK trwają także prace nad stworzeniem portalu www.pasazer.info.pl. Zgodnie z zapowiedziami serwis ruszy najwcześniej w połowie listopada.

– Na stronie znajdą się informacje o tym, jakie prawa mają pasażerowie. Będzie też można sprawdzić, jakie są wyniki kontroli poszczególnych przewoźników – mówi Krzysztof Jaroszyński.

Dodaje, że portal będzie też zbierał od pasażerów informacje o nieprawidłowościach na rynku kolejowym.

– Dzięki temu będziemy wiedzieli, których przewoźników i pod jakim kątem należy skontrolować – tłumaczy prezes UTK.

Za pośrednictwem strony będzie można także przekazać skargi i postulaty. Prezes UTK przypomina jednak, że już dziś działa skrzynka pasażer@utk.gov.pl , gdzie pasażerowie mogą kierować np. reklamacje.