Wynika to z projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej postaci dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych.

Zgodnie z projektem załączniki do aktów normatywnych, jak wzory, grafiki, mapki etc., mają mieć postać dokumentów XML. Z tym że załącznik ma być tak skonstruowany, by wizualizację załączników można było otworzyć w formacie HTML (postać prostej strony internetowej) albo w PDF-ie, a jego wielkość nie może być większa niż 20 megabajtów. Jakość takiego pliku ma pozwalać na wydruk jego treści na stronie A4 w jakości niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu. Chodzi o to, by każdy mógł swobodnie odczytać dokument i nie musiał się domyślać jego treści.