Rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP ma charakter korygujący i dostosowuje przepisy do analogicznych rozwiązań już przyjętych na przykład w Prawie o adwokaturze i Ustawie o radcach prawnych. Głosowanie nad projektem odbędzie się podczas bieżącego posiedzenia Sejmu, które kończy się w piątek.

Jak wskazywali posłowie, po wprowadzeniu nowelizacji przepisy staną się jaśniejsze, bardziej przejrzyste i zniknie wątpliwość występująca do tej pory przy stosowaniu zmienianej ustawy.

Według aktualnych zapisów ustawy, której dotyczy modyfikacja, prawnik z UE wpisany na listę adwokacką może wykonywać stałą praktykę w kancelarii indywidualnej, w zespole adwokackim, w spółce jawnej, spółce cywilnej, spółce komandytowej lub spółce partnerskiej.

Z kolei prawnik z UE wpisany na listę radców prawnych może wykonywać stałą praktykę w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii indywidualnej, spółce jawnej, spółce cywilnej, spółce komandytowej lub spółce partnerskiej. Prawnicy spoza Unii Europejskiej wpisani na polskie listy adwokatów bądź radców mogą tworzyć spółki jawne oraz spółki komandytowe.

Obecnie, jak informował resort sprawiedliwości, w naszym kraju pomoc prawną świadczy niewielka grupa prawników z zagranicy. Według ostatnich danych na listy adwokackie wpisanych jest 33 prawników z zagranicy.