Fundusz Kolejowy będzie gromadził środki nie tylko na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy linii kolejowych, remonty i utrzymanie linii kolejowych, likwidację zbędnych linii kolejowych, ale także na wydatki bieżące Polskich Linii Kolejowych związane z zarządzeniem infrastrukturą. Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Kolejowym, który przyjął w środę rząd. Propozycje Ministerstwa Infrastruktury mają poprawić zdolność kredytową spółki PKP PLK. Dzięki temu możliwe będzie pozyskanie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI).

Jak uzasadnia Ministerstwo Infrastruktury, bez tej zmiany pozyskanie pieniędzy z EBI nie jest możliwe. Tymczasem planowane jest pozyskanie z EBI kredytu w wysokości 800 mln euro, który mógłby być spłacany przez 30 lat. W dodatku istnieje możliwość karencji spłaty rat kapitałowych przez 10 lat.

Kredyt ten ma być uruchamiany w transzach w latach 2011 – 2015. Aby go uzyskać, konieczna jest gwarancja Skarbu Państwa. Dzięki zmianom przyjętym przez rząd PLK na etapie udzielania gwarancji nie będą musiały udokumentować zdolności do pełnej spłaty zobowiązań, które spółka będzie spłacać ze wszystkich możliwych źródeł i środków Funduszu Kolejowego.

Zmienione zostaną także przepisy ustawy o transporcie kolejowym. Chodzi o zwolnienie z obowiązku opłat prowizyjnych gwarancji i poręczeń udzielanych PLK przez Skarb Państwa w związku z zaciąganiem zobowiązań finansowych na prace przygotowawcze i zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu wieloletniego inwestycji kolejowych.

Resort infrastruktury ocenia, że potencjalne zobowiązanie Skarbu Państwa związane z kredytem z EBI dla PLK będzie stanowiło 120 proc. wysokości gwarantowanego zobowiązania.