Sejm znowelizował ustawy o transporcie drogowym i o drogach publicznych na początku czerwca br. Nowelizacja jest związana z uruchomieniem z dniem 1 lipca br. elektronicznego systemu poboru opłat za przejazd pojazdem po drodze krajowej.

Nowelizacja dostosowuje uprawnienia Głównego Inspektora Transportu Drogowego do kontrolowania prawidłowości uiszczania opłat. W nowelizacji przewidziano m.in. nadanie inspektorom transportu drogowego uprawnień do kierowania do sądów powszechnych wniosków o ukaranie oraz do udziału w rozprawach w charakterze oskarżyciela publicznego.

Zaproponowane przez Senat poprawki mają charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Akceptacji senatorów nie uzyskała za to proponowana przez komisję gospodarki narodowej poprawka zwalniająca od opłat pojazdy, m.in. autobusy wykorzystywane do przewozów o charakterze użyteczności publicznej.