Okienka kasowe, w których można płacić rachunki, zostaną zobowiązane do regulowania należności klientów w ciągu dwóch dni – tak stanowi rządowy projekt ustawy o usługach płatniczych, którego pierwsze czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie. Projekt został skierowany do prac w komisji finansów publicznych.

Lepsza ochrona

Skończą się kłopoty osób, które uiszczają opłaty za gaz, prąd czy telefon w punktach kasowych. Dziś tego typu przedsiębiorstwa działają bez żadnego nadzoru. Aby prowadzić taki biznes, wystarczy wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Efekt jest taki, że pieniądze zapłacone przez klienta nie trafiają lub trafiają do adresata (np. gazowni czy operatora telefonii) z dużym opóźnieniem.

– Działalność ta prowadzona jest zwykle w ramach stosunkowo małych przedsiębiorstw, których majątek jest na ogół niewielki – mówi Mariusz Orliński, adwokat z kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy.

Dodaje, że w związku z tym w przypadku jakiegokolwiek sporu, zwłaszcza gdy poszkodowanych jest więcej, możliwości wyegzekwowania wpłaconych kwot mogą być mocno ograniczone.

Po wejściu w życie nowych przepisów okienka kasowe będą musiały wykonywać zlecenia płatnicze w dwa dni robocze.

Ponadto dzięki projektowanym zmianom nad prawidłowym działaniem okienek kasowych czuwać będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

– Dzięki temu nie będzie możliwe prowadzenie punktu usług płatniczych, a następnie nierealizowanie zleceń i ucieczka z pieniędzmi – mówi dr Remigiusz Kaszubski ze Związku Banków Polskich.

Obowiązkowa licencja

Co więcej, po wejściu w życie nowych przepisów firmy wykonujące usługi płatnicze będą musiały uzyskać zezwolenie KNF. Decyzja w przedmiocie zezwolenia zostanie wydana w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku lub jego uzupełnienia. Przedsiębiorca ubiegający się o licencję będzie musiał podać dane dotyczące tożsamości osób zarządzających oraz osób, które posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów w spółce albo spółdzielni zamierzającej wykonywać usługi płatnicze. Firma, która nie spełni wszystkich warunków, nie uzyska zezwolenia. KNF będzie mogła cofnąć pozwolenie, jeżeli np. przedsiębiorca złoży fałszywe informacje, lub nie będzie gwarantować należytego i stabilnego zarządzania przedsiębiorstwem. O cofnięciu zezwolenia dowiedzą się konsumenci, gdyż taka informacja zostanie podana do wiadomości publicznej.

Ustawa przewiduje również szeroki katalog przypadków, kiedy KNF będzie mogła cofnąć wydane wcześniej zezwolenie. Będzie to możliwe m.in. w sytuacji złożenia fałszywych informacji czy też braku gwarancji należytego i stabilnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Zgodnie z nowymi przepisami firmy płatnicze będą musiały posiadać osobowość prawną oraz wysoki kapitał założycielski. Jego równowartość w walucie polskiej powinna odpowiadać 20 tys. euro, 50 tys. euro lub 125 tys. euro – w zależności od rodzaju usług.

Nowe regulacje wprowadzają obowiązek ochrony środków pieniężnych otrzymywanych od klientów. Pieniądze powinny być objęte umową gwarancji bankowej albo umową ubezpieczenia. Zabezpieczy to klientów przed bankructwem okienek.

35 proc. Polaków płaci rachunki w okienkach kasowych, nie wiedząc, że nie podlegają one kontroli finansowej