Tylko osoby, które do 17 marca złożyły wniosek o wyznaczenie odleglejszego terminu płatności, mają prawo bez narażania się na karne odsetki przekazać pieniądze we wskazanym przez gminę późniejszym terminie.

Również użytkownicy, którzy złożyli wniosek o bonifikatę, jeśli do końca miesiąca nie zostaną powiadomieni o decyzji w tej sprawie, muszą odprowadzić opłatę całoroczną w należnej wysokości. Dopiero w przypadku korzystnego rozpatrzenia wniosku przez gminę mogą się domagać zwrotu nadpłaty.

Opłatę uiszcza się w takiej samej wysokości jak w ub. roku, chyba że do końca grudnia 2010 r. gmina ją wypowiedziała i zaproponowała nową.