Za zaangażowanie w działalność pro publico bono

White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy

Kancelaria wspiera m.in. takie podmioty, jak: Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku, Polska Akcja Humanitarna, Zachęta, Narodowa Galeria Sztuki, Fundacja Dzieci Niczyje. Pomoc kancelarii polega m.in. na kompleksowej obsłudze prawnej wyżej wymienionych podmiotów. Ponadto kancelaria pomagała przy przygotowywaniu projektów nowelizacji obowiązujących przepisów mających na celu zwiększenie ochrony dzieci przed przestępczością oraz określaniu roli dziecka w postępowaniach sądowych.

Casus Zarzycka & Wspólnicy Kancelaria Prawna

Kancelaria czynnie uczestniczy w działalności pro bono. Udziela bezpłatnych porad osobom fizycznym, których nie stać na wsparcie prawników. Obejmuje bezpłatną ochroną prawną bezprawnie zwalnianych pracowników oraz kobiety których dzieci znajdują się w złym stanie zdrowia z powodu błędów w sztuce lekarskiej (kancelaria dochodzi zadośćuczynienia i odszkodowania). Prawnicy kancelarii bezpłatnie udzielają pomocy prawnej na rzecz Centrum Praw Kobiet i Fundacji Mam Marzenie.

DeBenedetti Majewski Szcześniak

Prawnicy kancelarii udzielają pro publico bono porad prawnych osobom fizycznym wyjątkowo doświadczonym przez los oraz prowadzą pro bono ich sprawy sądowe. Ponadto kancelaria od trzech lat spełnia życzenia nieuleczalnie chorych dzieci, podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja. Dodatkowo kancelaria wspiera działalność Muzeum Sztuki Dziecka oraz Fundacji Dziecko i Sztuka. Kancelaria stale służy nie tylko finansowym, ale i organizacyjnym wsparciem. Angażuje się w promocję działalności fundacji. Organizuje wystawy prac oraz warsztaty plastyczne dla dzieci.

Za wkład w restytucję dóbr narodowych

CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta

W ramach prac na rzecz Muzeum Narodowego w Warszawie udało się uratować przed zlicytowaniem w Domu Aukcyjnym Eva Aldag w Buxtehude niedaleko Hamburga obraz olejny polskiego malarza Aleksandra Gierymskiego zrabowany podczas II wojny światowej z Muzeum Narodowego w Warszawie „Żydówka z cytrynami” (znany też pod tytułem „Pomarańczarka”). Było to możliwe dzięki sprawnej organizacji działań prawnych przy współpracy polskiego i niemieckiego biura w ramach sieci kancelarii CMS, do której należy warszawskie biuro CMS Cameron McKenna. Dzięki złożeniu do tamtejszego sądu pisma o zabezpieczenie roszczenia mogła zostać wydana decyzja o zatrzymaniu obrazu. W najbliższym czasie planowane jest sprowadzenie dzieła do Polski.

Za aktywne wspieranie młodych prawników

Gide Loyrette Nouel – Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN

Kancelaria GLN oferuje płatne praktyki dla studentów IV i V roku prawa oraz dla młodych absolwentów prawa z możliwością uzyskania stałej umowy o pracę. W trakcie odbywanych praktyk stażyści uczestniczą w pracach obejmujących różne dziedziny prawa. Każdy z nich pracuje pod opieką doświadczonego prawnika, który wyznacza mu zadania i czuwa nad ich realizacją oraz przez cały czas trwania praktyk pełni rolę opiekuna. Powierzone zadania dotyczą prac merytorycznych. Ambitnym prawnikom kancelaria oferuje płatne urlopy związane z aplikacjami i przygotowaniem do egzaminów radcowskich i adwokackich. Kancelaria pokrywa także koszty aplikacji.

Kancelaria oferuje także szkolenia z języka angielskiego i francuskiego oraz szkolenia zewnętrzne z zakresu poszczególnych specjalizacji prawa (w Polsce i za granicą).

LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Oliwa i Wspólnicy

Kancelaria prowadzi praktyki dla studentów prawa, którzy pracują w różnych działach pod kierownictwem prawników. Najlepsi z praktykantów zostają zatrudnieni w kancelarii. Kancelaria daje możliwość podwyższania kwalifikacji m.in. poprzez finansowanie nauki języka oraz szkoleń zawodowych.

Krzysztof Sopel Kancelaria Radcy Prawnego

W kancelarii wszystkie osoby zatrudnione są na umowę o pracę, każda sprawa jest omawiana indywidualnie wraz ze wskazaniem sposobu postępowania, finansowana jest działalność naukowa, w tym koszty aplikacji.