Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, które regulują kwestie zachowania terminów dokonania czynności procesowych, nadanie pisma procesowego w polskiej palcówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne ze złożeniem go we właściwym sądzie.

Z kolei zgodnie z prawem pocztowym w Polsce obowiązki operatora publicznego sprawuje tylko i wyłącznie Poczta Polska SA. Oznacza to, że nadanie pisma procesowego w placówce prowadzonej przez innego, prywatnego operatora lub oddanie go kurierowi, nie wywoła takich skutków, o jakich mowa w kodeksie postępowania cywilnego. Tak więc aby mieć pewność, że pismo procesowe zostanie złożone w terminie wyznaczonym przez sąd, należy nadać go na poczcie.

Co więcej, należy pamiętać, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego mówią o polskiej placówce. Oznacza to, że nadanie go za granicą także nie będzie równoznaczne ze złożeniem pisma we właściwym sądzie. Tak bowiem stwierdził Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z 22 listopada 1999 r., sygn. akt I CKN 672/99.